ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
  Växtkraft mål 3
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Växtkraft mål 3: Verksamhetsanalys / Personalundersökning

Vårt koncept

Att göra en verksamhets- och kompetensanalys med all personal inom ett företag/organisation kan bli ett ganska stort arbete. Vi har tagit fram och utvecklat ett koncept som förkortar och strukturerar datainsamlingsarbetet och lägger betoningen på den gemensamma, strategiska bearbetningen av resultatet till en handlingsplan. En plan som samtliga medarbetare inom företaget har varit med och utformat. Konceptet fungerar som ett vägledningsprogram där vi paketerat verktyg, frågeformulering och konsultstöd.

Med ekonomisk stöd från Växtkraft mål 3

Växtkraft mål 3 är ett EU subventionerat projekt vars syfte är att utveckla små och medelstora företag och dess medarbetare genom bl.a. kompetensförhöjande åtgärder. Vi kan hjälpa dig att söka detta ekonomiska stöd för att möjliggöra för dig att genomföra en verksamhetsanalys, samt att arbeta med de fakta som bör vara med. En del i Växkraft mål 3 är också att främja nätverksbildande, analyser kan alltsåledes även genomföras på enmansföretagare i grupp samt på existerande nätverk. Vårt verktyg är speciellt anpassat för Växtkraft mål 3 projekt och fungerar som ett vägledningsmaterial.

  • Du har möjlighet att få bidrag till själva undersökningen samt de kompetensförhöjande åtgärder som framkommer i handlingsplanen.

A&L Partners AB har tillsammans med dataföretaget Ciceronex undersökningsdel easyResearch.se utvecklat ett webbaserat verktyg med grundfrågor som bygger på modellen systematisk organisations6+diagnos, där vi bl.a. använder oss av modellerna Pentagrammet (Vansina/Bridgers), Six-box-modellen (Weisbord), Förändringens fyra rum (Jansen) och Robert Dahls Demokratins ABC. Vi bygger också in aspekten kring manligt/kvinnligt.

Upp

Så här kan det gå till:
1. Planering
Kontraktsmöte med företaget vi bestämmer gemensamt hur analysen ska läggas upp, utvecklar frågebatteriet och vi hjälper er sedan att komma igång med undersökningen. Detta kan ske via en databaserad analys eller på annat sätt, tex. genom att samla medarbetare, ledning och styrelse under samma tak.
All personal svarar på ett antal frågor utifrån analysmodellen.
2. Datainsamling - databearbetning
Vi sammanställer resultatet.
3. Analys och resultatbearbetning
Resultatet av undersökningen bearbetats och formuleras om till en handlingsplan. Arbetet involverar all personal och sker med hjälp av konsultstöd från A&L Partners AB.
4. Handlingsplan
Handlingsplanen omfattar en beskrivning av företagets nuläge och önskad framtid. Utifrån denna bilden skapar vi tillsammans en realistisk handlingsplan som bl.a. kan innehålla individuella kompetensplaner på kort sikt samt en plan för långsiktigutveckling för exempelvis kompetensförsörjning och rekryteringsbehov.
Modellerna

Arbetsmodellen (klicka för större bild):

Klicka för större bild!

Analysmodellen (klicka för större bild):

Klicka för större bild!

Upp

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:55 CEST