ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
  Värdegrund
  Kunder och referenser
  Policyer
  Företagsgrupp
  Verksamhetsberättelse
  Personerna
  Våra kontor
  Hyr kontor i Stockholm
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker och videor
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

 

Värdegrund

Konsultation är ett yrke och ett förhållningssätt, inte ett antal metoder eller tekniker. Ändamålsenliga metoder behövs självfallet när idén med konsultationen finns. Konsultativt arbetssätt behöver återladdas - ges mer entydig innebörd.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Demokrati och mänskliga rättigheter utgör - även i arbetslivet - den självklara riktningen. Inget enkelt val, men effektivt och medmänskligt.

Därför är A&L Partners medlemmar i DemokratiAkademin.

Demokratins ABC

Den s.k. Demokratins ABC utgår från Robert Dahls arbete. Robert Dahl fick 1995 det Skytteanska priset vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Uppsala Universitet för sin livslånga och banbrytande forskning om demokratins fundament.

  1. Var och en har rätt att få sitt bästa beaktat i lika hög grad som andra vid gemensamma beslut. (Idén om jämlikhetens väsen)
  2. Så gott som varje vuxen begriper sitt eget bästa bättre än någon annan. (Grundantagandet om den personliga autonomin)
  3. Så gott som varje vuxen är lika kapabel - eller åtminstone tillräckligt kapabel - att bedöma och fatta beslut i gemensamma frågor som berör hans eller hennes intressen. (Demokratins starka jämlikhetsprincip)

Grundkrav:

  • Effektivt deltagande
  • Lika inflytande när frågan avgörs
  • Upplyst förståelse
  • Kontroll över dagordningen
  • Ingen får uteslutas

Psykodynamik och systemsyn

A&L Partners AB tar sin utgångspunkt i att människor, grupper och organisationer handlar bara delvis utifrån rationella och konstruktiva motiv. Alla levande öppna system påverkas också av sina undermedvetna, mer irrationella drivkrafter. Dessa kan och bör förstås bättre för att i någon utsträckning långsiktigt påverka effektivitet och medmänsklighet.

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 16-Feb-2016 12:54:32 CET