A&L PARTNERS  
     
     

 

Marie Lindgren

Marie LindgrenMarie Lindgren har arbetat med informations-, personal- och företagsfrågor i över 15 år; som projektledare, utbildningsledare, informatör samt intern och extern konsult. Marie har en fil kand från Stockholms universitet (Linjen för Personal och arbetslivsfrågor) med vidareutveckling inom information, pedagogik, marknadsföring, IT och förändringsledning. Marie har under många år samarbetat med A&L Partners AB. Marie finns med i nätverket Förändringens fyra rum samt som konsult med inriktning på HR-frågor och kompetensutveckling.

Maries specialområde är att hjälpa företag och organisationer att skapa:

 • Befattningsbeskrivningar för funktioner och medarbetare.
 • Personalhandbok för Intranät eller i pappersform.
 • Hjälpmedel för HR avdelning/chefer, såsom arbetsmaterial och verktyg för
  - Bemanningsplanering
  - Kompetensutveckling
  - Personalutvecklingssamtal/PU-samtal
  - Livs- och karriärplanering
 • Dokumentationer och arbetsmaterial i samband med seminarier och workshops

Marie arbetar även med att hjälpa företag att anordna seminarier och workshops inom olika områden.

marie.lindgren@andolin.com
0703-803 305
08-677 00 30

     
  Upp | Bakåt | Framåt    
       
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2024. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Page updated: Monday, 28-Oct-2013 07:41:13 CET