A&L PARTNERS  
     
     

 

Eva Widegren

Eva Widegren (klicka för större bild)Yrkesbakgrund
Eva är organisationskonsult sedan många år och företagare i branschen sedan hon registrerade sitt företag 1997. Hon är styrelseledamot i A&L AB sedan styrelsens ombildande i juni 2003.

Eva har gedigen erfarenhet inom området organisation, kommunikation och ledarskap. Till sin grundutbildning är Eva legitimerad sjuksköterska. Hon har därefter i huvudsak arbetat som chef och internkonsult inom landstingsvärlden fram till bildandet av det egna företaget.

Den omfattande erfarenheten från offentlig sektor inklusive åren som sjuksköterska, vårdlärare och chef i bland annat intensivvårdsmiljöer, kriminalvård och rehabilitering av unga svårt skadade har i hög grad bidragit till Evas utpräglade empatiska förmåga. Därigenom har förmågan ökat att bättre förstå och stödja människor och organisationer även i verkligt svåra skeden av sina liv.

Aktuellt
Idag arbetar Eva med individutveckling, grupp- och ledarskapsfrågor samt arbetsplats- och organisationsutveckling både i offentliga och privata miljöer. Hon har stor vana att röra sig mellan olika systemnivåer och har lätt att sätta sig in i komplexa organisationers förhållanden.

Fortbildning
Eva har vidareutbildat sig inom metoder för organisationsdiagnostik, förändringsstrategi och förändringsledning samt planeringsverktyget LOTS. Eva har också en konstnärlig grundutbildning.

Arbetsmetoder och specialområden
Kommunikation är ett av Evas specialområden som hon under många år fördjupat sin förståelse för. Genom den internationellt välrenommerade metoden Nonviolent Communication har Eva också tillgång till redskap för att förmedla kunskap och att bidra till andras utveckling.

Värdegrund
»Det räcker inte med att bara säga demokrati. Den måste erövras i varje enskilt möte«. Därför har Eva inriktat sig på arbetsmetoder som är kongruenta med demokratiska värden. Nonviolent Communication är ett sådant. Teorin och verktygen kring Förändringens fyra rum är ytterligare ett exempel som underlättar för både individer och grupper att åstadkomma jämbördighet och reell delaktighet samtidigt som konkreta resultat produceras.

Utveckling av konsultyrket som en profession
Ett område som särskilt intresserar Eva är att utforska och utveckla den konsultativa processen utifrån vad som händer i möten mellan människor: klient - konsult, medarbetare - chef, man - kvinna etc. Hon bidrar ofta och gärna i att stödja andra i att utveckla sin konsultativa färdighet mot ökad empati, alltså förmågan att uppfatta och reagera adekvat på människors behov med ökad tydlighet och värdighet, hur ovanliga, udda eller ibland skrämmande dessa än kan te sig.

»Om jag som konsult ger mig ut för att hjälpa människor, att i högre grad förstå sina behov och agera utifrån dessa, så ser jag det som min skyldighet att jobba med mig själv på ett sätt, som ger mig möjlighet att relatera till andra utifrån devisen 'Intet mänskligt är mig främmande'«. (Eva Widegren)

Klienter säger om Eva att hon är mycket närvarande, att hon medverkar utan att ta över, att de är överraskade av hur snabbt och väl hon förstår den aktuella situationen och kan ge feedback på den. Ett annat exempel är klienten som uttrycker: »Jag har börjat fundera på både arbetet och hela livet och att jag faktiskt kan göra något åt det. Och du hjälpte mig dessutom att få struktur på hur jag tar mig vidare.«

Funktioner i företaget A&L AB
Eva äger och driver företagsgruppen A&L AB tillsammans med Bengt Lindström och är ordinarie styrelseledamot. Tillsammans med Bengt har Eva specifikt ledningsansvar för utvecklingsprojektet Fyrarummaren i skolan. Eva är också ansvarig för de öppna certifieringsprogrammen i Sverige.

Du når Eva Widegren på eva@andolin.com.

     
  Upp | Bakåt | Framåt    
       
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Page updated: Wednesday, 15-May-2013 06:50:47 CEST