A&L PARTNERS  
     
     

 

Claes Janssen

Claes Janssen (klicka för större bild)Claes Janssen är en av företagets närmaste samarbetspartners. Claes är docent, psykolog, forskare och författare, internationellt känd sedan 60- och 70-talets forskning om individuell och kollektiv självcensur. Baserad på denna forskning har Claes utvecklat praktiska och användarvänliga diagnostiska verktyg för att öka självförståelsen hos individer, grupper eller organisationer.

I samarbete med A&L Partners AB har han sedan 1993 utvecklat och anpassat verktygen för användning inom främst arbetslivet. På senare år utgör även skolan, och då fämst grundskolan, ett utvecklingsområde där inte minst Ulla Janssen gjort ett pionjärarbete med att pröva Fyrarummaren i klasser med 7-8-åringar. Projekten har varit mycket framgångsrika och försök pågår nu på fler håll i landet.

Claes Janssen är aktiv i A&Ls utbildningar för certifiering av interna och externa konsulter inom Förändringens Fyra Rum samt i olika typer av seminarier i företagets regi.

Claes Janssen är en mycket produktiv författare med fyra titlar utgivna hittills, en på Liber och tre på W&W. A&L förlägger Claes Janssens senare böcker. Aktuell för utgivning andra halvåret 2003 är Arbetets plågor. Se kapitel 11 på Claes egen webbplats www.claesjanssen.se. Kapitlet handlar om livstillfredsställelse.

     
  Upp | Bakåt | Framåt    
       
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Page updated: Wednesday, 15-May-2013 06:50:47 CEST