A&L PARTNERS  
     
     

Anna Tienhaara

 

Anna Tienhaara

Anna Tienhaara studerar till psykolog vid Jyväskylä Universitet i Finland. Inriktingen på hennes studier är arbets- och organisationspsykologi och hon har fördjupat sina kunskaper som utbytesstudent vid PAO-linjen (personal, arbete och organisation) vid Stockholms Universitet. Projektantällningen på A&L Partners AB är en del av hennes praktiktjänstgöring till legitimerad psykolog.

Anna skriver sin uppsats om organisationskonsultering och koncentrerar sig på att analysera konsultens månsidiga roll i konsultationen. Fokus är att analysera konsultens ambivalenta identitet bland de andra deltagarna. Konsulten har en auktorär roll men måste även kunna ge utrymme för andra deltagare och då förhålla sig som en likvärdig gruppmedlem. Kontinuerlig balans mellan auktoritets- och jämlikhetsrollen innebär en stor utmaning för konsulten som måste vara uppmärksam och sensitiv inför klienternas unika behov.

Mångfaldighet och interkulturella frågor är nära Annas hjärta. Hon studerar även vuxenpedagogik och språkkommunikation där hennes största intresse är den interkulturella kommunikationen.

Anna deltar i Konsulter i Blivande, A&L Partners AB arbetsgrupp för nya konsulter som söker skapa sig en roll och identitet i professionen organisationskonsult.

Koordinator för Brytpunkt

Anna är projektanställd på A&L Partners AB sedan februari 2005, för att på deltid arbeta med projektet Brytpunkt. Brytpunkt är ett utvecklingsprojekt som leds av A&L Partners AB och PeaceQuest International. Syftet med Brytpunkt är att bidra till mångfalds- och integrationsarbetet genom gränsöverskridande samverkan mellan olika sektorer i det svenska samhället, t.ex. mellan barn/ungdom/skola, arbetsliv och äldreomsorg. Brytpunkt konkretiserar mångfaldsarbetet i Sverige genom att stödja människor att utveckla sin förståelse för utanförskap och dess konsekvenser. Brytpunktskonferenser möjliggör för människor att i mötet med samhällets aktörer hantera sin upplevelse av utanförskap och att gemensamt finna nya och mer konstruktiva sätt att agera.

Brytpunktskonferenserna bygger på metoden Future Search som är en demokratisk och ändamålsenlig metod för människor att själva göra skillnad i sina egna system. Anna inleder sitt engagemang och arbete i Brytpunkt genom att åka till Indien och delta i den workshop om Future Search, som leds av Marvin Weisbord och Sandra Janoff.

Arbetet i Brytpunkt stödjs av ett antal organisationer som samlas i ett Utvecklingspartnerskap. Anna koordinerar arbetet i projektet och kommer bl.a. att söka nya resurser till projektet och till Utvecklingspartnerskapet samt att i samarbete med detta partnerskap skapa förutsättnignar för de ramverkskonferenser som planeras att äga rum under året.

Du kan läsa mer om Brytpunkt på Brytpunkts hemsida; www.bryt.se.

     
  Upp | Bakåt | Framåt    
       
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2024. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Page updated: Wednesday, 15-May-2013 06:50:46 CEST