ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
  Värdegrund
  Kunder och referenser
  Policyer
  Företagsgrupp
  Verksamhetsberättelse
  Personerna
  Våra kontor
  Hyr kontor i Stockholm
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker och videor
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

 

Kunder och referenser

A&L Partners kunder finns i alla samhällssektorer, i de flesta branscher, i stora och små sociala system och snart sagt i jordens alla hörn – från Sydafrika i söder till Kanada i norr, från Los Angeles och San Francisco i väster till Nepal och Australien i öster. Förfrågningar från Indien och Kina är glädjande inslag i bilden.

Tyngdpunkterna för våra kärnverksamheter ligger i Skandinavien, Nordamerika och Australien.

Utöver företag och organisationer har vi också enskilda konsulter och ledare som kunder inom ramen för Förändringens fyra rum. Hundratals interna och externa konsulter och ledare har genom åren certifierats på Förändringens fyra rum. Många av dem finns det länkar till på Fyrarummarens webbplats.

Om referenser

På vår webbplats finns ingen lista på företag och organisationer som vi varit eller är verksamma i. Skälet är enkelt, om än en smula ovanligt i den här branschen;

Eftersom de flesta uppdragsgivare som söker upp oss har problem, svårigheter eller dilemmor alternativt stora utmaningar som de inte riktigt klarar på egen hand så är det deras uttryckliga önskan att inte oombedda hamna på en lista över problemföretag.

För oss är det lika begripligt som att terapeuter och psykologer inte publicerar listor över sina klienter.

Det ena undantaget vi gör är att vi inte hemlighåller de offentliga organisationer som vi har ramavtal med, eftersom dessa avtal är just offentliga.

För närvarande har vi ramavtal med:

  • Västra Götalandsregionen
  • Karlstad kommun
  • Regeringskansliet
  • Skåne län (som underkonsult till annat konsultföretag)

Det andra undantaget är att vi inte heller hemlighåller världens enskilt största användare av Förändringens fyra rum och som har en egen företagslicens med mycket verksamhetsanpassade verktyg – det företaget är IKEA.

IKEA använder sedan 1996 Förändringens fyra rum över hela världen, i alla verksamheter och med alla personal- och ledargrupper; i Kina, Japan, Nordamerika, England och Skandinavien för att ta några exempel.

Är du nyfiken på hur vi arbetar och vilka resultat vi åstadkommer?

Inom konsultgruppen och i vårt allra närmaste nätverk av samarbetande konsulter har vi mer än 200 års sammanlagd erfarenhet av att arbeta i den konsultativa, samarbetande, positionen. Vi har stor och djup erfarenhet på alla de verksamhetsområden som beskrivs på webbplatsen och mer därtill. Vi har väldigt svårt att komma på vilken bransch eller vilken samhällssektor som vi inte har erfarenhet av.

Ingen uppdragsförfrågan är för stor eller för liten för oss. Vi arbetar lika gärna med stöd till ett arbetslag i en skola som med att utforma effektiva ledarförsörjningssystem i en organisation med tiotusentals medarbetare.

Och vi ligger i framkanten, vad gäller förändringsstöd och support för radikal förändring byggd på stark värdegrund och djup delaktighet från många. Vi vet hur man åstadkommer det som kan upplevas som svårt, frustrerande och kanske riskfyllt. Vi har den erfarenhet och de verktyg som gör svårigheterna, frustrationen och riskerna överblickbara, medvetet kalkylerbara och möjliga att ta sig an.

Vi kommer mest till vår rätt ju tidigare i problemlösningsprocessen vi kommer in, gärna redan när upplevelsen av att »något är fel men jag vet inte vad« infinner sig.

Vi har en rimlig och genomtänkt prissättning. Kontakta oss och vi berättar gärna mer.

Skall det vara så svårt att få en referens? Ja och nej.

När vi vet mer om hur din eller din organisations situation ser ut och när du vet lite mer om vad du skulle kunna använda oss till så är det som regel möjligt att koppla ihop dig med någon som har erfarenhet av att arbeta med oss i en likartad situation. Visst arrangerar vi så att du får rimliga möjligheter att bedöma oss, självklart.

Och nu blir det kanske lite mer begripligt varför vi inte har listor med spännande företag på webbplatsen utan mer av bilder från de öppna utbildningar, projekt och andra events som vi är engagerade i.

Synpunkter på detta? Kontakta oss här om du vill lämna en synpunkt eller reaktion på våra policyer beträffande kunder och referenstagning.

Och nu till referensen: Så här såg referensen från en av våra klienter ut när den lämnades skriftligt i samband med en offentlig upphandling i februari 2007:

» Kundreferens, pdf 80kb

Texten i referensen är i sin helhet skriven av klienten utan påverkan av konsulten och den avser ett samarbete från 2002-2004. Kund och konsult är anomymiserad.

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 16-Feb-2016 13:39:35 CET