ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
  Nyhetsarkiv
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Nyhetsarkiv

De flesta av våra nyheter sparar vi i detta arkiv, för att spegla vår verksamhet och som referensmaterial. Observera därför att materialet inte nödvändigtvis är aktuellt!


2012 års Användarforum

Fyrarummarens® Användarforum gick i år under temat Samspelet mellan Nöjdhet och Inspiration - individuellt och organisatoriskt. Det genomfördes den 5-7/9 på Brygghuset i Stockholm och samlade cirka 65 deltagare – medlemmar och gäster.

Vid konferensens öppnande kunde det i presentationsrundan konstateras att det fanns mer än 300 års samlad erfarenhet av användning av Fyrarummaren® närvarande. Detta faktum märktes verkligen under de påföljande arbetspassen.

Dag 1 präglades av en "speed-dating"-session som genererade kontakter för många meningsfulla samtal under de följande dagarna. Dessutom presenterades fyra case-studies med påföljande fördjupningar. En kollektiv mind-map konstruerades för att kartlägga de aktuella trender och tendenser i samhälls- och arbetsliv som påverkar konferensens tema. Bengt Lindström och Marie Lindgren presenterade också det nyutvecklade elektroniska nyhetsbrevet och den hett efterlängtade webbplatsen som öppnas officiellt inom kort.

Eva Widegren och Bengt Lindström utgjorde konferensledning under alla tre dagarna.

Peter Sommerstein presenterar ett projekt där Introduktion till Fyrarummaren och Organisationsbarometern använts inom ramen för ett projekt i Vietnam som handlar om modernisering av två TV-stationer. "Det kunde lika gärna varit på Småländska höglandet" enligt Peter.

Katarina Lönngren presenterade ett projekt där Teambarometern™ använts framgångsrikt.

John Ylander presenterade ett projekt där effekten av användning av Fyrarummaren faktiskt kunnas mätas med hjälp av ett annat mätverktyg.

Drusilla Copeland presenterade statusen på skolprojektet i Australien varifrån hon nyss kommit hem och där Barnens fyrarummare™ används på allt bredare front och med allt mer spektakulära resultat och erfarenheter.

Bilder från eftermiddagen den 5 september:

User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum
User forum  

Onsdag kväll ägnades åt att med bubbel, bildspel, god mat, mingel och dans fira Eva Widegrens jämna födelsedag samt hennes tio första år i företagsgruppen.

Bilder från kvällen den 5 september:

User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum

Torsdag den 6 september arbetade medlemmarna i Fyrarummarens Användarforum med konferensens tema och använde då bland annat Personlig dialektik för att närma sig sin egen så kallade JA-/NEJ-konflikt Ett estradsamtal där Carina Paulsson, Eva Widegren, Ulf Rosenberg Bertilsson och Claes Janssen bidrog också till att belysa effekterna av av de skilda verklighetsuppfattningar som Fyrarummaren begripliggör. Mindmapen över trender och tendenser från dag 1 användes också i arbetet.

Bilder från förmiddagen den 6 september:

User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum

Torsdagens eftermiddag användes för att fortsätta arbetet med konferensens tema – nu med inbjudna gäster. Dessa kom bland annat från Hälso- och sjukvårdssektorn i Finland och från olika företag och organisationer i Sverige. Arbetet skedde i såväl intressentgrupperingar som i blandade grupper och i medlem-gäst-konstellationer. Att ta in omvärlden i Användarforums konferenser och erfarenhetsutbyten har närmast kommit att bli ett signum och tillförde även denna gång oerhört mycket lärande.

Bilder från eftermiddagen den 6 september:

User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum

Fredag förmiddag användes i huvudsak till att presentera och diskutera fyra nya power point presentationer som medlemmarna kommer att kunna använda i olika situationer. Feedback gavs och togs och olika former av samverkansmöjligheter diskuterades. Konferensen avslutades med hjälp av "Fyrarummaren i rummet"
Ett varmt tack utdelades till konferensens värdpar, Elisabeth Sandström och Jonas Bommeskär, som tillsammans med Marie Lindgren och Cecilia Karlsson hållit ihop dagarna och kvällarna.

Bilder från förmiddagen den 7 september:

User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum
User forum User forum
User forum  

2013 års Användarforum
Planera in samma dagar - onsdag till fredag första veckan i september, lunch till lunch.
Tid: 4 - 6 September 2012
Plats: Stockholm.

Användarforum 2012

Från Användarforum 2011 (öppnas i nytt fönster)

Den 5-7 september är det dags för 2012 års Användarforum. Varje år vid den här tiden inträffar Fyrarummarens® användarkonferens. Den är öppen för alla certifierade användare och deras speciellt inbjudna gäster. Claes och Ulla Janssen medverkar som vanligt. Årets tema är: Samspelet mellan Nöjdhet och Inspiration - individuellt och organisatoriskt.

Några av de övriga ämnena på dagordningen:

 • Input från användare – spännande cases
 • Att skapa långsiktiga uppdrag med Fyrarummaren som bas
 • Nytt presentationsmaterial: "Fyrarummaren® på 30 minuter"
 • Varumärkesskyddet och dess möjligheter.

Beställ programmet genom order@andolin.com.

Väl mött! Här är några bilder från förra årets Användarforum:

Från Användarforum 2011 (öppnas i nytt fönster) Från Användarforum 2011 (öppnas i nytt fönster)

Certifiering Etapp III i Kroatien

Från certifieringen i Zagreb (klicka för större bild)

Här några interiörbilder från det senaste engelskspråkiga certifieringsprogrammet vars tredje etapp genomfördes i Zagreb den 6-7 juni 2012. Deltagare var: Jasminka Muzinic, Točka promjene d.o.o. Zagreb, Kroatien; Zvjezdana Dragojevic och Rajka Markovic, Prava Formula, Zagreb Kroatien; Laurent Trellu, AUTOLIV, Pont de Buis, Frankrike. Certifieringsprogrammet leddes av Drusilla Copeland och Bengt Lindström.

Från certifieringen i Zagreb (klicka för större bild) Från certifieringen i Zagreb (klicka för större bild)
Från certifieringen i Zagreb (klicka för större bild) Från certifieringen i Zagreb (klicka för större bild)
Från certifieringen i Zagreb (klicka för större bild)  

Första Lär känna Fyrarummaren och Organisationsbarometern i Kroatien

Zvjezdana Dragojevic och Rajka Markovic (klicka för större bild)

Zvjezdana Dragojevic och Rajka Markovic.

Den 5 juni genomfördes den första Lär-känna-workshopen i Zagreb. Det skedde genom att våra samarbetande konsulter från konsultföretaget Prava Formula i Zagreb inviterat sina nätverk att ta del av Fyrarummarens möjligheter. På förmiddagen arbetade vi igenom Introduktion till Fyrarummaren® och på eftermiddagen Organisationsbarometern®.

20-talet deltagare från stora och små företag på Balkan skärskådade Fyrarummaren under ledning av Drusilla Copeland och Bengt Lindström tillsammans med Zvjezdana Dragojevic och Rajka Markovic.

Det exceptionella intresset gjorde det lätt att ta beslutet att starta ett certifieringsprogram i Kroatien redan under 2012. Närmare bestämt kommer etapp I att genomföras den 5-6 november, sannolikt i Zagreb. Programmets huvudspråk kommer att vara engelska och viss tolkning till lokala språk kommer att ske.

För ytterligare information Fyrarummaren på Balkan, ontakta Zvjezdana eller Raika på pravaformula.hr.

Från Lär känna Förändringens fyra rum i Zagreb (klicka för större bild) Från Lär känna Förändringens fyra rum i Zagreb (klicka för större bild)
Från Lär känna Förändringens fyra rum i Zagreb (klicka för större bild) Från Lär känna Förändringens fyra rum i Zagreb (klicka för större bild)
Från Lär känna Förändringens fyra rum i Zagreb (klicka för större bild)  

På slutet av dagen i Fyrarummaren i rummet fanns alla deltagare i Inspiration (till höger) eller Nöjdhet (till vänster på bilden).

Frukostmöten om Förändringens fyra rum

Från frukostmöte om Förändringens fyra rum (klicka för större bild)

För att möta det växande intresset för Förändringens fyra rum har vi växlat upp i antalet frukostmöten om Fyrarummaren. Här ser vi deltagare på ett av vårens frukostmöten, i en livlig diskussion om förändring. Alla frukostmöten under våren är nu fullbokade, men platser finns i skrivande stund kvar till frukostmötet den 24 augusti. Läs mer om frukostmöten om Förändringens fyra rum.

Förändringens fyra rum i skolorna i Australien tar ytterligare ett steg

Från arbetet med Fyrarummaren i skolor (klicka för större bild)

Torsdag den 15 mars 2012 genomförde The Teacher Learning Network presentationen Lär känna Förändringens fyra rum i skolan.

Morgonen ägnades åt att introducera nyfikna lärare, rektorer, lärare, psykologer och konsulter till konceptet Förändringens fyra rum. Gruppen leddes genom processen att bygga teorin utifrån sina egna erfarenheter av Drusilla Copeland av A&L Partners och Mike Cook från Clarion Learning.

Under eftermiddagen delade lärare från tre av de skolor som deltog i fjolårets pilotprogram sina erfarenheter med gruppen.

Så här skriver den ansedda dagstidningen The Age om Fyrarummaren i skolan: On the board: learning emotional intelligence in class.

Från arbetet med Fyrarummaren i skolan (Klicka för större bild) Från arbetet med Fyrarummaren i skolan (Klicka för större bild)
Från arbetet med Fyrarummaren i skolan (Klicka för större bild)  

Vad döljer sig bakom siffrorna?

Under dag två på certifieringsprogrammet för Förändringens fyra rum i Melbourne arbetade gruppen med Organisationsbarometern. De stora frågorna var – vad finns bakom siffrorna? Och vad ser du som jag inte ser?

Från certifieringen (klicka för större bild) Från certifieringen (klicka för större bild)
Från certifieringen (klicka för större bild)  

Etapp 3 av certifieringen i Förändringens fyra rum

Utvecklingspoolen (klicka för större bild)

En grupp konsulter från Utvecklingspoolen på väg hem inspirerade efter etapp 3 i certifieringsprogrammet.

2012 års certifieringsprogram för Fyrarummaren inleddes i Melbourne, Australien

Från certifieringen (klicka för större bild)

Del I av certifieringsprogrammet för Förändringens fyra rum i Melbourne inleddes tisdagen den 13 mars 2012. Här finns deltagare från Melbourne, Tasmanien, Perth och New South Wales. Programmet leds av Drusilla Copeland från A&L Partners och Mike Cook från Clarion Learning.

Arbetet började, precis som vanligt, med att gruppen gick igenom teorin bakom Förändringens fyra rum.

Från certifieringen (klicka för större bild) Från certifieringen (klicka för större bild)
Från certifieringen (klicka för större bild)  

Certifierade användare i Melbourne arrangerade en halvdags »Lär känna Förändringens fyra rum«

Efter en lyckad återförening under fredag morgon, stod den den australiska Fyrarummarens användarforum värd för 29 företagsledare, som under en eftermiddag fick en första inblick i Förändringens fyra rum. Passet leddes av Mike Cook.

Från Melbourne (klicka för större bild) Från Melbourne (klicka för större bild)
Från Melbourne (klicka för större bild)From Melbourne (click to enlarge)  

Förändringens fyra rum-användare möttes i Melbourne

Fredagen den 2 december 2011 träffades medlemmar i 2010 års Förändringens fyra rum certifiering i Melbourne, Australien. Syftet med mötet var att dela erfarenheter och lärdomar, för att lära sig vad som är nytt inom Förändringens fyra rum och förbereda sig för eftermiddagens Lär känna Förändringens fyra rum.

Från Melbourne (klicka för större bild) Från Melbourne (klicka för större bild)
Från Melbourne (klicka för större bild)  

Lärarutbildningen i Victoria framme vid dag tre

Skolprojektet i Victoria, Australien hade den 1 december 2011 sitt tredje lärarseminarium. De banbrytande skolorna och de lärare som deltog i Fyrarummaren i skolan-projektet samlades för att diskutera sina lärdomar, erfarenheter och aha-upplevelse med varandra.

Från Melbourne (klicka för större bild)
Från Melbourne (klicka för större bild)  
Från Melbourne (klicka för större bild)  
Från Melbourne (klicka för större bild)  

Den andra certifieringsgruppen i Australien

Från certifieringen i Melbourne (klicka för större bild)

I Melbourne i Australien träffades den 29-30 november 2011 den andra australiensiska gruppen som går certifieringsutbildningen i Förändringens fyra rum®. Den här träffen var del 3 i deras utbildning. Gruppen har nu slutfört arbetet med att bli certifierad för att använda Fyrarummarens teori, modellen och de tillhörande verktygen. Deltagarna diskuterade också hur man skulle gå vidare med sitt arbete och man kom överens om ett gemensamt nästa steg på sin resa med Förändringens fyra rum®.

Från certifieringen i Melbourne (klicka för större bild) Från certifieringen i Melbourne (klicka för större bild)
Från certifieringen i Melbourne (klicka för större bild) Från certifieringen i Melbourne (klicka för större bild)

Användarforum 2011

Från Användarforum 2011 (öppnas i nytt fönster)

Den 7-9 september genomfördes årets Användarkonferens för användare av Förändringens fyra rum. Temat var den här gången Chefen som förändringsledare. 2011 års Användarforum drog drygt 80 certifierade användare och deras klienter. De kom från fyra kontinenter. Här ses förutom Claes Janssen även Mike Cook från Australien.

Vill du veta vad som hände? Ladda ned programmet här (pdf).

Claes Janssen (öppnas i nytt fönster) Mike Cook (öppnas i nytt fönster)

Förändringens fyra rum flyttar in i klassrummet

Från skolprojektet i Australien

Förändringens fyra rum används allt intensivare i australiensiska skolor. Det projekt där vi utbildat lärare i Förändringens fyra rum gör nu avtryck i klassrummen. Här ser vi elever som ingår i The Victorian School Project under en språklektion. Läraren använder sig bland annat av de ord som barnen möblerade Fyrarummaren med, när de byggde upp den för att skriva berättelser om hur de mår.

Från skolprojektet i Australien (klicka för större bild) Från skolprojektet i Australien (klicka för större bild)
Från skolprojektet i Australien (klicka för större bild)  

Workshop för ledningsgrupper inleder skolprojekt i delstaten Victoria i södra Australien - dag 2

Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild)

Ett antal skolor i delstaten Victoria i Australien, med årskurser mellan 0 och 12, är nu ledningsmässigt klara att börja införa Förändringens fyra rum. Det är ett utvecklingsarbete som kommer att omfatta samtliga anställda, stora grupper av elever i alla åldrar och i vissa fall även samtliga föräldrar.

Ledning, kvalitetskontroll och forskning kommer att initieras och utövas av en grupp bestående av representanter för olika intressenter i projektet och då särskilt Independent Schools Victoria (friskolornas samordningsorganisation) och Teacher Learning Network (de offentliga skolornas utvecklingsbolag) samt Catholic Education Office (de katolska skolornas samverkansorganisation). På det sättet kommer projektet att nå ut i hela skolsystemet i delstaten Victoria.

Huvudattraktioner i programmet under dag 2 var:

 • Under förmiddagen bearbetade ledningsteamen sina analyser med hjälp av de uppgifter som den första dagens arbete med Organisationsbarometern gett.
 • Teamen utbyter upptäckter och lärdomar från abetet med Organisationsbarometern.
 • Michael Victory från TLN beskriver ingående projektets logistik för den första tiden, för 2011 och för de kommande åren.
 • Bengt Lindström berättar historien bakom och utvecklingen av klassrumstillämpningen         Barnens Fyrarummare och ger exempel från skolor i Sverige och Finland.
 • Ledningsteamen delar med sig till varandra av sina preliminära första steg för att komma igång med Fyrarummarprojekten i sina skolor och hur man tänker driva dem genom 2011 och in i 2012.
 • Med hjälp av den mycket interaktiva tekniken Fyrarummaren i rummet ökar man lärandet och tillämpar teorin mycket praktiskt »här och nu«.

Det var så här hela arbetet i Australien började:

Några bilder från dag 2:

Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild) Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild)
Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild) Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild)
Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild) Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild)
Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild) Från skolprojektet i Victoria (klicka för större bild)

Skolutveckling på Fyrarummargrund nu påbörjad i Australien

Karin Morrison och Michael Victory (klicka för större bild)

Karin Morrison från Independent Schools Victoria och Michael Victory från Teacher Learning Network.

I delstaten Victoria i Södra Australien har nu Teacher Learning Network tillsammans med Independent Schools Victoria inlett ett pilotprojekt för skolutveckling. Projektet kommer att rulla under återstoden av 2010 och hela 2011. Det kommer at beforskas, övervakas och kvalitetskontrolleras av en styrgrupp bestående av representanter från de olika intressenterna.

Projektet öppnades officiellt den 2 december genom att representanter för ledningsfunktionerna hos sju olika skolor i deltaten samlades för en workshop där avsikten var att lära mer om Förändringens fyra rum men också, och framförallt, att tillämpa Fyrarummaren på just ledningsfunktionen som ett steg på vägen i implementeringssträvandet.

Workshopen avslutas den 3 december och leds av Drusilla Copeland och Bengt Lindström från A&L AB.

Här en samling bilder från workshopens dag 1:

Från Melbourne (klicka för större bild) Från Melbourne (klicka för större bild)
Från Melbourne (klicka för större bild) Från Melbourne (klicka för större bild)
Från Melbourne (klicka för större bild) Från Melbourne (klicka för större bild)
Från Melbourne (klicka för större bild)  

Certifiering på Förändringens fyra rum i Finland

Från certifieringen i Helsingfors (klicka för större bild)

Nu påbörjar 10 personer sitt certifieringsprogram på Förändringens fyra rum i Helsingfors. Programmet sammanhålls och leds av Harry Johansson, Brainwork Oy och Bengt Lindström, A&L AB.

Från certifieringen i Helsingfors (klicka för större bild) Från certifieringen i Helsingfors (klicka för större bild)
Från certifieringen i Helsingfors (klicka för större bild) Från certifieringen i Helsingfors (klicka för större bild)
Från certifieringen i Helsingfors (klicka för större bild)  

Förändringens fyra rum i australiska skolor

Från halvdagen om Förändringens fyra rum i skolan (klicka för större bild)

Den 16 september 2010 träffades ett tjugotal representanter för olika skolor, skoldistrikt och departement i Teacher Learning Networks lokaler i Melbourne, Australien. Syftet med den här halvdagen var att lära känna Förändringens fyra rum och då särskilt dess skolapplikationer. Mike Cook från Clarion Learning Ltd introducerade Förändringens fyra rum och Bengt Lindström från A&L AB berättade om Claes och Ulla Janssens utvecklingsarbete och om de erfarenheter som gjorts i skandinaviska skolor under de senaste tio åren, särskilt med tonvikt på användning i klassrum. En video visades också där Heini Bargum från Rekolanmäkiskolan i Vantaa strax norr om Helsingfors berättar om sina erfarenheter av att använda Barnens fyrarummare i sin tredjeklass. Du kan se en svensk version av videon här:

Fler bilder från halvdagen i Melbourne:

Från halvdagen om Förändringens fyra rum i skolan (klicka för större bild) Från halvdagen om Förändringens fyra rum i skolan (klicka för större bild)

Certifieringsutbildning i Australien

Drusilla Copeland

Den 14-15 september genomförs etapp 2 av certifieringsprogrammet för Förändringens fyra rum i Melbourne, Australien. Mellan etapp 1 oh 2 har deltagarna använt teorin och materialen med stor framgång bland annat i Singapore, Kina, Hong Kong, Malaysia och Australien. Etapp 3 går av stapeln i december. Utbildningen leds av Drusilla Copeland (bilden ovan) och Bengt Lindström.

Från certifieringen i Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild) Från certifieringen i Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild)
Från certifieringen i Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild)  

Användarforum 2010

Den 8-10 september genomfördes årets Användarforum för Förändringens fyra rum. Som mest var vi 110 deltagare. Temat var Så skapas påtagliga resultat i realtid med Organisationsbarometern.

Här är några bilder från den första dagen:

Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild) Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild)
Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild) Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild)
Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild)  

Här är några bilder från den andra dagen:

Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild) Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild)
Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild) Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild)
Från Användarforum 2010 (Klicka för större bild) Från Förändringens fyra rums användarforum (klicka för större bild)
Från Förändringens fyra rums användarforum (klicka för större bild) Från Förändringens fyra rums användarforum (klicka för större bild)
Från Förändringens fyra rums användarforum (klicka för större bild) Från Förändringens fyra rums användarforum (klicka för större bild)

Och här några bilder från tredje dagen när Eva Amundsdotter berättade om sitt forskningsprojekt om jämställdhet som ledde fram till doktorsavhandlingen Att framkalla och förändra ordningen, där Förändringens fyra rum framgångsrikt använts som just »framkallare«. Evas partners i forskningen var bland andra Birthe Josephsson, Kommunal och Søren Holm, Mastercoach Sverige. Alla tre är certifierade användare av Förändringens fyra rum.

Från Förändringens fyra rums användarforum (klicka för större bild) Från Förändringens fyra rums användarforum (klicka för större bild)

Förändringsverktyg som fungerar

Workshopen leds av konsulter från Ander & Lindström och Grandezza (Klicka för större bild)

Workshopen leds av fr. v. Helena Borges, Stina Hedin, Bengt Lindström och Eva Widegren.

Lean, Pentagrammet och Förändringens fyra rum – en svårslagen kombination. Denna workshop vänder sig till dig som leder eller stödjer förändringsarbete. Du kanske gör detta i rollen som linjechef, verksamhets- eller kvalitetsutvecklare, konsult eller som projektledare – i stora eller små företag och organisationer. Välkommen till en introduktion i praktiskt förändringsarbete! Ladda ned faktablad om workshopen (pdf).
Tid 21 oktober 2010, kl. 13:00-18:00.
Plats Grandezza AB, Surbrunnsgatan 44A, 2 tr ög, Stockholm.
Pris 1.900 kr + moms. Dokumentation, eftermiddagskaffe samt smörgås och öl/kaffe ingår.
Kontakt Stina Hedin, tfn 08-556 238 45, stina.hedin@grandezza.se och Eva Widegren, tfn 08-677 00 30, eva.widegren@andolin.com.
Anmälan senast den 11 oktober till madeleine.evholt@grandezza.se

Barnens Fyrarummare utvecklas

Möte om Barnens Fyrarummare (Klicka för större bild)

Vid kanalen i Södertälje träffades Astrid Bergfors (t v bak), Marie-Therese "Fiffi" Mellström (t v fram), Bengt Lindström (t h bak) och Eva Widegren (t h fram) för fortsatt utveckling av arbetsmetodik, klassrums-kit och även av ett familje-kit kopplat till användning av Förändringens fyra rum i skolan, klassrummet och hemmet. En härlig högsommardag som avslutades med lunch och ökad klarhet i form och innehåll vad gäller bland annat höstens och vinterns lärarutbildningar. Lärarutbildningar på Barnens Fyrarummare planeras nu i Sverige, Finland och i Australien.

Bion + Janssen = Sant
Certifiering på Teambarometern

Från certifieringen i Teambarometern (Klicka för större bild)

»Det som skiljer en god och produktiv ledare från en medelmåttig eller medioker är att den produktive tycks ha en förmåga att fortsätta att tänka klart trots att den är under beskjutning.«
Wilfred R. Bion

Att öka sin förståelse för och förmåga att agera konstruktivt i grupper som befinner sig under stress och press är något som blir alltmer viktigt i vår moderna och snabbt föränderliga värld. Denna förmåga kan tränas och utvecklas, inte bara hos ledare utan hos alla människor.

Den 21-22 juni startade årets certifieringsprogram på Teambarometern. Teambarometern är det verktyg i Förändringens fyra rum som på ett helt unikt och mycket kraftfullt sätt kopplar ihop Claes Janssens forskning med Wilfred R. Bions forskning om grupper och gruppers och organisationers utveckling.

Att certifiera sig på Teambarometern kräver föregående certifiering på basverktygen i Förändringens fyra rum.

Från certifieringen i Teambarometern (Klicka för större bild) Från certifieringen i Teambarometern (Klicka för större bild)
Från certifieringen i Teambarometern (Klicka för större bild) Från certifieringen i Teambarometern (Klicka för större bild)

Tio erfarna användare tränas i Teambarometern. Den här etappen följs upp med en andra etapp i november efter det att deltagarna använt verktygen ett antal gånger.

Certifieringsjubileum

Från det 40e certifieringsprogrammet (Klicka för större bild)

Den 14-15 juni 2010 startade det fyrtionde certifieringsprogrammet på Förändringens fyra rum och dess pedagogiska basverktyg. Den här gången samlades 18 deltagare från landets alla hörn för att under ett knappt års tid lära, öva, träna och pröva den verktygslåda som utvecklats och förfinats genom åren. Programmet avslutas i mitten av januari 2011.

Deltagarna kommer från små och medelstora konsultföretag och från företag och organisationer som Svenska kyrkan, Swedbank, Trygghetsrådet och Karolinska sjukhuset. Programmet leds av Eva Widegren och Bengt Lindström från A&L AB i direkt samarbete med Claes Janssen, upphovsman till Förändringens fyra rum.

Från det 40e certifieringsprogrammet (Klicka för större bild) Från det 40e certifieringsprogrammet (Klicka för större bild)
Från det 40e certifieringsprogrammet (Klicka för större bild) Från det 40e certifieringsprogrammet (Klicka för större bild)
Från det 40e certifieringsprogrammet (Klicka för större bild) Från det 40e certifieringsprogrammet (Klicka för större bild)

Användarforum i Västra Götaland diskuterade Förändringens fyra rums möjligheter

Från Användarforum (Klicka för större bild)

Den 28 maj var det Användarforum för Förändringens fyra rums användare i Västra Götaland. Mötet hölls hemma hos Eva P Svensson i Onsala och genomfördes med hjälp av Open Space Technology. Temat var Förändringens fyra rum – möjligheter och utmaningar. Deltagarna bestämde dagordningen tillsammans och organiserade själva dagens arbete. Många spännande ämnen avhandlades och de hade en härlig dag tillsammans.

Från Användarforum (Klicka för större bild) Från Användarforum (Klicka för större bild)
Från Användarforum (Klicka för större bild)  

Föräldrar i en förort till Melbourne tillbringar torsdag kväll med Förändringens fyra rum

Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild)

Torsdag kväll den 18 mars 2010. Drusilla Copeland och Bengt Lindström från A&L AB tillsammans med Mike Cook från Clarion Learning Ltd, träffar omkring 25 föräldrar vid St. Leonards College som ligger i en förstad till Melbourne. Det finns ett stort intresse för att förstå hur Förändringens fyra rum kommit att användas i skolor och klassrum i Skandinavien. Mike Cook presenterade teorin  Förändringens fyra rum och dess tillämpningsmöjligheter för vuxna. Bengt Lindström presenterade hur Ulla Janssen utvecklat ett sätt att använda Fyrarummaren redan i första och andra klass och Drusilla Copeland berättade hur Fyrarummaren kommit att användas alltmer i skolor i Skandinavien. Läs en artikel i Teacher Magazine, en av Australiens största yrkestidningar för lärare.

Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild) Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild)

Professionella inom utbildningsväsendet i Melbourne och Sydney deltar i Lär-känna-Förändringens-fyra-rum-workshop

Onsdag den 17 mars 2010 samlades ca 15 utbildningsproffs för att tillsammans med Drusilla Copeland och Bengt Lindström från A&L AB samt Mike Cook från Clarion Learning för att utforska vad som pågår i skolor i Sverige och Finland kopplat till Förändringens fyra rum. Precis som med vilken annan grupp som helst som vill lära känna Fyrarummaren började vi med att »bygga upp« teorin genom att utgå från de medverkandes egna erfarenheter och Mike Cook ledde denna del av evenemanget. Därefter delade Bengt Lindström med sig av historien om hur Ulla Janssen, Claes Janssens fru, utvecklat ett sätt att arbeta med Förändringens fyra rum i klassrummet med barn från första klass med extremt goda resultat. Därefter berättade Drusilla Copeland om hur arbetet fortsatt i Sverige och i Finland och om de resultat som uppnåtts. En stark nyfikenhet uppstod och frågan om hur Förändringens fyra rum skulle kunna införas i skolor i Victoria, Australien bearbetades intensivt. Workshopen ledde till bokningar av flera nya möten.

Några bilder från dagen:

Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild) Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild)
Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild) Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild)
Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild) Från presentationen av Förändringens fyra rum i Melbourne (Klicka för större bild)

Den första certifieringen av Förändringens fyra rum-användare i Australien

Deltagare på certifieringsprogrammet i Melbourne (Klicka för större bild)

Australiens första certifieringsprogram för användare av Förändringens fyra rum genomförs nu i Melbourne. Programmet leds av A&Ls konsulter Bengt Lindström och Drusilla Copeland och genomförs i samarbete med vår lokale samarbetspartner Mike Cook från Clarion Learning.

Vy över Melbourne (Klicka för större bild) Deltagare på certifieringsprogrammet i Melbourne (Klicka för större bild)
Deltagare på certifieringsprogrammet i Melbourne (Klicka för större bild) Mike Cook på certifieringsprogrammet i Melbourne (Klicka för större bild)

Utahs transportmyndighet lanserar webbplats om sina Future Search-konferenser

UTAs webbplats om sina Future Search-konferenser, detalj

I över 11 år har vi haft ett nära och framgångsrikt samarbete med Utah Transit Authority (UTA), som har hand om kollektivtrafiken i delstaten Utah i USA. Vårt främsta verktyg – om än inte det enda – har varit Future Search-konferenser.

Nu lanserar UTA en webbplats som visar upp de tre konferenser som arrangerats. Det förtroendefulla samarbetet mellan projektledarna John Inglish, Drusilla Copeland och Bengt Lindström är intressant. Här finns byggstenar som gett de tre konferenserna resultat utöver det vanliga.

Här kan du också lyssna på John English, vd för UTA, när han med egna ord berättar om varför han har valt att arbeta med Future Search-konferenser tre gånger under den senaste tioårsperioden:

Lär känna Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum är en teori om förändring – vad som händer med människor och organisationer under kris och utveckling. Till teorin finns ett antal praktiska verktyg, som idag används världen över. Intresset för Förändringens fyra rum ökar kraftigt och en bidragande orsak är naturligtvis att fler och fler upptäcker att modellen verkligen fungerar.

Är du intresserad av att veta mer om Förändringens fyra rum? Anmäl dig till något av våra introduktionsseminarier. Här är aktuella datum:

Bli certifierad användare av Förändringens fyra rum

Certifiera dig på att arbeta med teorin Förändringens fyra rum och dess praktiska och kraftfulla verktyg. Två öppna program per år startar i Sverige. Lämpar sig för alla som leder eller stödjer och underlättar kvalificerat förändrings- och utvecklingsarbete.

... eller ring 08-677 00 30 för mer information.


Hållbar utveckling – nytt program för utveckling av ledare

Nu lanserar vi ett helt nytt program för ledarutveckling byggt helt på Förändringens fyra rum.

Vi som arbetar med Förändringens fyra rum och dess verktyg har under många år sett behov av – och uppfattat efterfrågan på – ett realistiskt alternativ till de dominerande medellånga öppna programmen av typen UGL och liknande. Nu finns Hållbart ledarskap, ett mycket attraktivt alternativ på 2+2+1 dag.

» Läs mer om Hållbart ledarskap

Lär känna Förändringens fyra rum i Skara

Deltagare på Lär känna Förändringens fyra rum i Skara (klicka för större bild)

Fredagen den 23 oktober genomfördes den populära lär-känna-workshopen på Green Tech Park i Skara med 14 personer. Deltagarna kom från mycket varierande arbetsmiljörer. Organisatörer var Ingrid och Jon Ullberg från Mångfald i Vinköl. Bengt Lindström från A&L ledde workshopen tillsammans med Ingrid Ullberg. Det var en en engagerande och lärorik förmiddag. Se också Mångfald i Vinköls webbplats.

Ett väldigt spännande Användarforum med 90 deltagare

Carina Jones and Mariola Gummesson at the Four Rooms of Change User Forum 2009

Den 9-11 september samlades omkring 90 användare av Förändringens fyra rum för årets upplaga av Användarforum i Stockholm. Forumet innehöll bland annat presentationer av hur Förändringens fyra rum används i olika organisationer. Bland dem:

 • Tele2 i Riga
 • Wyeth AB i Norden
 • Kommunalarbetarförbundet

Användarforumet visade upp en enorm bredd och djup i hur Förändringens fyra rum kan användas i praktiken.

Se bilder från Användarforum 2009 på Flickr

 

Användarforum i Göteborg

Från Användarforum i Göteborg (Klicka för större bild)

Den 28 november möttes ett antal användare av Förändringens fyra rum i Anne-Christine Smiths lokal i centrala Göteborg. För andra gången i rad ansvarade Anne-Christine Smith och Paul Nordström för att bjuda in till och genomföra ett regionalt Användarforum.

Nästa Användarforum i Göteborg genomförs fredagen den 8 maj 2008. Sammanhållande för den aktiviteten är Anne-Charlotte Nordensson och Karina Paulsson.

Medverkade gjorde Ingela Adamsson, Anne-Christine Smith, Paul Nordström, Margareta Sternerup, Lena Bexell, Lotta Nissbrandt, Stig Zandrén, Karina Paulsson och Bengt Lindström.


Användarforum samlar användare av Förändringens fyra rum

Från Användarforum 2008 (Klicka för större bild)

På bilden: Redovisning från en av grupperna presenteras av Anna-Lena Bengtsson från Lemshaga Akademi.

Under tiden 10-12 september samlades ca 45 av Användarforums aktiva Fyrarummaranvändare för att förkovra sig, byta erfarenheter, använda Förändringens fyra rum på olika arbetsplatser och inte minst – träffas och ha trevligt.

Dag 1, 10 september
Från Användarforum 2008 (Klicka för större bild) Från Användarforum 2008 (Klicka för större bild)
  Från Användarforum 2008 (Klicka för större bild)

Bilder, t.v. Förberedelse för Open Space-pass. T.h. Utforskning i grupp av konsekvenserna av utfallet på Janssens Outsiderskala (Klicka på bilderna för större version).

Dag 2, 11 september, förmiddag

De flesta deltagarna är på uppdrag ute hos klienter. En mindre grupp har en session med Claes Janssen som bland annat handlar om censurens uttryck i olika delar av samhället och om Nöjdhetens betydelse.

Dag 2, eftermiddag
Från Användarforum 2008 (Klicka för större bild) Från Användarforum 2008 (Klicka för större bild)
  Från Användarforum 2008 (Klicka för större bild)

Bilder: Konsulter och klienter i reflekterande team och mixade grupper.

Nyckelpersoner från klientorganisationerna sluter an på Drottninggatan 55 för att återkoppla från förmiddagens arbete och för att dela erfarenheter med varandra. Totalt ca 60 personer i ett intensivt, arbetande möte. Eftermälena var samstämmiga – mycket lärorikt för alla parter, verkligen något att ta med hem.

Efteråt en gemensam måltid i Förändringens fyra rums lokaler.

Dag 3, förmiddag

Från Användarforum 2008 (Klicka för större bild)Förmiddagen ägnades åt en eftertänksam backspegel som i hög grad gick i nöjdhetens tecken. Därefter ett fördjupningspas om Personlig dialektik och därefter det tredje Open Space-passet. Gruppen skildes kl 13.00 efter att ha använt den fysiska Fyrarummaren. På bilden: Ett av temana för den avslutande Open Space-sessionen. Konsekvenser i livet och på arbetsplatser av JA/NEJ-konflikten.


Det 35:e svenska certifieringsprogrammet

I juni 2008 startade det 35:e svenska certifieringsprogrammet för Förändringens fyra rum. 13 deltagare från olika företag, kommuner, statliga verk och konsultföretag deltog i etapp 1 av certifieringsprogrammet. Några interiörer från etappen:

Deltagare på den 35:e svenska certifieringen (Klicka för större bild)På bilden (klicka på bilden för större version) ser vi stående från vänster: Anki Udd, Ledarna; Åke Nilsson, HRM i Norr; Kristina Eriksson, Bilprovningen; Helene Åhlberg, Crenato AB; Carina Gadnert, Trygghetsrådet; Britt Tham, Sörmlands Sparbank; Lena Axhamre, Trygghetsrådet. Sittande från vänster: Britt-Marie Romero, Försvarsmakten; Moa Lork-Dieborn, konsult; Marie-Louise Ribbnäs, Oxus AB; Cecilia von Schedvin, Ny dialog; Bjarne Edlund, konsult; Ann-Christin Hartman, DO – Diskrimineringsombudsmannen.

Eva Widegren berättar om Marvin Weisbords bok Don't Just Do Something (Klicka för större bild)Programledning: Eva Widegren som bland mycket annat berättar om Marvin Weisbord och Sandra Janoffs senaste förträffliga bok Don't Just Do Something - Stand There och Bengt Lindström, bland annat bakom kameran.

Fler bilder från certifieringen:

Från den 35:e svenska certifieringen (Klicka för större bild) Från den 35:e svenska certifieringen (Klicka för större bild)


Future Search skapar nya jobb och engagerar alla

Future Search

Future Search är en arbetsmodell, där de som berörs av en fråga samlas för att hitta vägar till förändring och utveckling. Fokus ligger på att skapa idéer om en mer ideal framtid snarare än att lösa historiska eller akuta problem. En Future Search leder till samarbete bland människor som annars inte skulle mötas och brukar bidra till helt nya lösningar på sådant som tidigare bedömts vara i det närmaste olösligt. Future Searchs upphovsmän är Marvin Weisbord och Sandra Janoff. De har över 20 års erfarenhet av att utveckla och förfina detta koncept, som numer har använts i hela världen av hundratals institutioner, företag och organisationer. Den ideala Future Searchkonferensen pågår i två dygn och följer en fast struktur. I Sverige har Future Search bl.a. används för att skapa nya arbetstillfällen i glesbygder, lösa bostads- och transportproblematik och för att hitta vägar in i yrkeslivet för människor som har haft svårt att få arbete. A&L Partners AB har arbetat i Sverige och i USA med Future Search-metoden sedan 15 år tillbaka. Företaget utbildar även i modellen tillsammans med de amerikanska upphovsmännen. Är du intresserad av att hitta nya sätt att arbeta med arbetsmarknadsfrågor?
» Läs mer om Future Search

Vill du hitta nya ingångar på arbetsmarknaden? Här hittar du information om vägar till nytt arbete. Lediga jobb humanonline.se

En tredje Future Search utvecklar Utahs lokaltrafik

Utah Transit Authority - Salt Lake Citys motsvarighet till Storstockholms Lokaltrafik - genomförde i början av april sin tredje Future Search sedan 2001. Den här gången var temat Community Transportation for all 2020. Konferensen pågick den 1-3 april och leddes av Drusilla Copeland och Bengt Lindström från Anders & Lindström Partners. Se konferensens dokumentation på
» www.utahurbanmobility.org

Rekordstor utbildning i
Förändringens fyra rum

Certifiiering i januari 2008 (Klicka för större bild)

Förändringens fyra rum och dess verktyg visas ett allt större intresse. Den 34:e certifieringsutbildningen startade 7-8 januari 2008. Det är den största utbildningsgruppen hittills med 26 interna och externa konsulter, chefer, pedagoger med flera som har attraherats av den nytta som Förändringens fyra rum bidrar med. Denna första etapp leddes av Paul Nordström och Eva Widegren.
» Läs mer om Förändringens fyra rum
» Fler utbildningar i Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum presenterades på Handelshögskolan i Umeå

Förändringens fyra rum presenteras på Handelshögskolan i Umeå (Klicka för större bild)

Förändringens fyra rum introduceras nyligen på Handelshögskolan i Umeå i samband med ett regionalt ledarutvecklingsprogram.
» Läs mer om Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum växer i världen

Deltagare i certifieringsutbildningen (Klicka för större bild)

Den 15 oktober startade ytterligare en engelsskpråkig certifieringsutbildning i Sverige med deltagare från Finland och Sverige med internationellt arbetsfält. Under 2008 kommer ytterligare en efterlängtad milstolpe att passeras: Claes Janssens grundbok, Förändringens fyra rum ges ut på engelska.
» Läs mer om Förändringens fyra rum

Future Search Learning Workshop i Stockholm

Sandra Janoff, Alinda Nortje och Marvin Weisbord (Klicka fr strre bild)

Konsulter och chefer från fyra kontinenter deltog i Marvin Weisbords och Sandra Janoffs klassiska workshop i Future Search som genomfördes den 26-29 augusti i Stockholm. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att genomföra en Future Search i din verksamhet.

Alinda Nortje (i mitten på bilden ovan) hade rest från Sydafrika för att delta i Managing a Future Search Workshop. Hon var mycket nöjd och ska också delta i Future Search Learning Exchange den 8-10 november i Sydafrika där Future Search-användare från hela världen träffas.

För dig som missade detta tillfälle: Marvin och Sandra kommer tillbaka samma tid 2008. Kontakta oss för att vara säker på att få en plats. Och under tiden; passa på och läsa deras nya bok Don't Just Do Something, Stand There!

Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild) Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild)
Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild) Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild)
Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild) Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild)
Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild) Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild)
Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild) Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild)
Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild) Frën Future Search workshop (Klicka fr strre bild)

Marvin Weisbord på årets Användarforum

Marvin Weisbord, Eva Widegren och Bengt Lindstrm (Klicka fr strre bild)

Marvin Weisbord gästar årets Användarforum. Ett fyrtiotal användare av Förändringens fyra rum och klienter lät sig inspireras av Marvins berättelse om sitt sätt att arbeta med grupper och om den nya boken Don't Just Do Something, Stand There! På bilden syns Marvin tillsammans med Eva Widegren och Bengt Lindström från A&L Partners AB.
» Läs mer om Förändringens fyra rum

Gymnasieskolan i Falun planerar med Förändringens fyra rum

Gymnasieskolan i Falu kommun står inför stora förändringar med bland annat stundande elevtoppar, pensionsavgångar och en ny skollag. All personal, omkring 400 personer, samlades den 14 augusti för att diskutera visioner och konkreta förslag.
Personalen fortbildas i Förändringens fyra rum, för att få ett gemensamt språk i utvecklingsarbetet.
Eva Widegren och Stig Zandrén var ansvariga från A&L Partners AB sida.
» Läs mer här om Förändringens fyra rum i skolan
» Artikel i Dala-Demokraten 20070815

Förändringens fyra rum till Sydafrika i oktober

I samarbete med det sydafrikanska konsultföretaget Insight Customer Relations planerar vi två parallella cerifieringsprogram för Förändringens fyra rum. Ett startar i Johannesburg och det andra i Kapstaden.
» Läs mer (på engelska)

Nytt certifieringsprogram har startat

Frën certifieringen i Frÿndringens fyra rum (Klicka fr strre bild)

Program nummer 32 för certifiering på basverktygen i Förändringens fyra rum startade den 18-19 juni i Stockholm med etapp 1. Efter att ha både tillägnat sig två av verktygen, dvs. själva prövat dem, fick deltagarna chans att träna och få återkoppling. Efter att ha studerat användning av Fyrarummaren ur ett konsultativt perspektiv och planerat för egna användningar i mellanperioden skildes gruppen på 17 deltagare för att samlas igen i oktober för den andra etappen.

Frën certifieringen i Frÿndringens fyra rum (Klicka fr strre bild) Frën certifieringen i Frÿndringens fyra rum (Klicka fr strre bild)
Frën certifieringen i Frÿndringens fyra rum (Klicka fr strre bild) Frën certifieringen i Frÿndringens fyra rum (Klicka fr strre bild)
Ny uppsats visar upp
Barnens Fyrarummare

Frën Gina Almegërds examen

Fr.v. Claes Janssen, Ulla Janssen, Gina Almegård, Eva Widegren och Bengt Lindström.

Teorin och verktygen kring Förändringens fyra rum sprider sig till allt fler områden. Skolans värld visar stort intresse för Fyrarummaren och spännande rön visas i den examensuppsats som lades fram den 7 juni av Gina Almegård; Barnens Fyrarummare. Utvärdering av en socio-emotionell träningsmetod för låg- och mellanstadieelever.
» Läs mer om Barnens Fyrarummare

Ingen rök utan eld
– integration i arbetslivet

Stig Zandr¹n och Gðran Francke p' Ingen RÄK utan eld

Ingen RÖK utan eld var titeln på samverkansdagen för introduktion och integration av invandrare i Västernorrland den 27 april 2007. RÖK står för den regionala överenskommelsen i länet mellan offentlig, privat och ideell sektor. Vid det första undertecknandet i december 2004 deltog 13 organisationer med dåvarande Kommunförbundet som samordnare. Arbetet med överenskommelsen startade i augusti 2003 och förstärktes genom Brytpunktskonferensen i Sundsvall 2004, där A&L Partners AB medverkade i konferensledningen. Arrangör av denna dag var 5i12-rörelsen i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. Dagen inleddes av 5i12:s ordförande Stig Wallin och avslutades av landshövdingen Gerhard Larsson.
Från A&L Partners AB medverkade Göran Francke och Stig Zandrén (fr. höger till vänster på bilden ovan) i förberedelse och genomförande av dagen, i första hand tillsammans med Sara Nordlander och Anders Bergman från 5i12-rörelsen. Syftet var att stärka samverkan i RÖK och inspirera till mer praktisk handling. På bilden nedan ser vi fyra nöjda deltagare visa upp ett av de resulterande förslagen från konferensen – i mitten Runa Ödlund och landshövding Gerhard Larsson från Länsstyrelsen omgivna av Ewa Lindstrand och Lars-Erik Nordin från Timrå kommun.

Deltagare p' Ingen RÄK utan eld

Har du börjat ge dina patienter makt?

Eva Widegren p' V'rdstØmman (Klicka fðr stðrre bild)

På Vårdstämmans sista dag, den 20 april 2007, genomförde Eva Widegren (på bilden ovan) och Bengt Lindström från A&L Partners AB en workshop. Temat var demokrati, byråkrati, autonomi, auktoritet och realistisk frihet sett i relation till hälso- och sjukvården; och i synnerhet vårdmötet. Den utmanande titeln till Vårdförbundets medlemmar var »Har du börjat ge din patient makt?«.

Här är två blädderblock från workshopen:

Anteckningar fr'n workshopen (Klicka fðr stðrre bild) Anteckningar fr'n workshopen (Klicka fðr stðrre bild)

Ingen förnyelse utan en rejäl period av förvirring

Ander & Lindström Partners på vårdmässan (Klicka för större bild)

Bengt Lindström och Eva Widegren från A&L Partners AB genomförde en workshop på Vårdmässan i Stockholm i april 2007. Så här såg inbjudan ut:

Ander & Lindström Partners på vårdmässan (Klicka för större bild)»Det här arbetande seminariet vänder sig till dig som är intresserad av vad som möjliggör respektive hindrar förnyelse och utveckling och som inspireras av att koppla ihop delarna i helheten, både den organisatoriska och de mänskliga aspekterna. Vi introducerar Bridgers/Vansinas Pentagram för organisationsutveckling. Och med det som raster gör vi Introduktion till Förändringens fyra rum. Ett aktivt arbete i dialog, både i mindre grupperingar och helgrupp.«

Ander & Lindström Partners på vårdmässan (Klicka för större bild)

Bengt Lindström på Uppsala universitet:
»God sed i konsultyrket«

Bengt Lindstrðm p' Uppsala universitet (Klicka fðr stðrre bild) Bengt Lindstrðm i samtal med studenter p' Psykologprogrammet (Klicka fðr stðrre bild)

God sed i konsultyrket var ämnet för dagen på Psykologprogrammet när Bengt Lindström gästade Uppsala universitet i mars 2007. Sedan mer än 10 år undervisar Bengt Lindström i detta ämne, men också i praktiska modeller och verktyg för organisationsdiagnos, om konsultationsprocessen och om olika konsultroller eller positioner.

Dessa tillskott sker i samband med att studenterna går ut i verkliga organisationer för att öva konsultationer i form av organisationsdiagnoser.

Barnens fyrarummare i Botkyrka

Mark Greenberg

Barnens fyrarummare presenterades för ett hundratal personer från skolor, kommuner och myndigheter vid en konferens i Botkyrka den 23 januari. Konferensens tema var Ledarskap för en hållbar social och emotionell utveckling. Amerikanen Mark Greenberg (bilden), professor i preventionsforskning vid University of Pennsylvania, redovisade bl.a. undersökningar av hur effektiviteten i skolan ökar med den sociala, emotionella och kognitiva kompetensen hos grundskoleelever. Gina Almegård och Peter Nord representerade A&L Partners AB och Fyrarummaren.

Den 31:a certifieringen i Förändringens fyra rum har startat

Eva Widegren (Klicka fðr stðrre bild)

Den 8 januari 2007 startade den 31:a Fyrarummarcertifieringen. Fjorton konsulter och ledare påbörjade sina första etapper i ett nästan årslångt program för att bli certifierade att använda basverktygen i Förändringens fyra rum. Eva Widegren (ovan) är, tillsammans med Bengt Lindström, en av programledarna.


Tredje Certifieringsomgången på Livstillfredsställelseindex nu igång

Fr'n certifieringen i LTI (Klicka fðr stðrre bild)

En grupp om tolv interna och externa konsulter som redan är certifierade på basverktygen i Fyrarummaren har nu startat sin påbyggnadsutbildning avseende Livstilldredsställelseindex – LTI. Att arbeta med Livstillfredsställelseindex har som syfte at ge möjlighet till självreflexion. Att ge möjlighet att tänka igenom livet på ett kanske djupare sätt än vanligt och fundera över om det är något man skulle vilja förändra. Materialet består av ett frågebatteri som belyser tre aspekter av hur den egna livstillfredsställelsen eller bristen på densamma ter sig och kommer till uttryck liksom vilka drivkrafter som verkar i den ena eller den andra riktningen.

Från certifieringen i LTI (Klicka för större bild) Fr'n certifieringen i LTI (Klicka fðr stðrre bild)
Fr'n certifieringen i LTI (Klicka fðr stðrre bild) Fr'n certifieringen i LTI (Klicka fðr stðrre bild)
Fr'n certifieringen i LTI (Klicka fðr stðrre bild)
Nonviolent communication i Stockholm

Marshall B Rosenberg med delar av Ander & Lindstrðm Partners (Klicka fðr stðrre bild)

Marshall B. Rosenberg var vecka 44 i Sverige och ledde flera seminarier i och med sin välkända modell Nonviolent Communication, i Sverige mera känd som »giraffspråket«. Från A&L Partners AB deltog Walter Löthman, Agneta Sandström, Eva Widegren och Stig Zandrén i ett 2-dagars-seminarium arrangerat av Towe Widstrand. Vi möttes direkt av grundfrågan vi kan ställa oss i mötet med en annan människa: Vad är det just nu som ger dig livsenergi? – What’s alive in you? Genom att inleda ett möte med empati och ärlighet skapar vi förutsättningar för förtroendefull kommunikation och konstruktiv problemlösning.
Mer om Marshall B. Rosenberg och Nonviolent Communiaction finns att läsa på
» www.cnvc.org
» www.cnvc.se
» Köp grundboken på svenska här

Följ en Future Search-konferens i USA

Från Future Search-konferensen i San Francisco

A&L Partners AB har genomfört en Future Search-konferens i San Fransisco med temat Framtiden för filippinska kvinnor på amerikanska arbetsplatser. Drusilla Copeland ledde en grupp på tre handledare. Se viss dokumentation här.
» Läs mer om konferensen (på engelska)

Lär dig att leda en Future Search – två workshops i Stockholm 2007

Marvin Weisbord och Sandra Janoff

Marvin Weisbord och Sandra Janoff är två av världens ledande konsulter när det gäller förändringar av hela system. De kommer nu tillbaka till Sverige för att genomföra två workshops i augusti 2007; klassikern Managing a Future Search Workshop och den nya Don't just do something – stand there! I början av 2007 släpps också deras nya bok med samma titel. Anmäl dig redan nu och dra nytta av vårt snabbhetserbjudande.
» Läs mer om Future Search-utbildningen

Fyrarummarens Användarforum avslutat

I tre dagar har konsulter som använder Förändringen fyra rum samlats i Stockholm för att lära nytt och diskutera erfarenheter. Det har varit den mest världsomspännande samlingen hittills, med deltagare från Sverige, Israel, Jordanien samt en stor grupp deltagare från USA. Här kan du läsa om användarforum 2006, dag för dag:

Fyrarummarens Användarforum 2006 - dag 3

Ulla Janssen på Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)

Dag 3 av Fyrarummarens Användarforum 2006 startade med gemensam reflektion över erfarenheter från dag 1 och särskilt från dag 2, dagen med klienterna. I gruppen fanns en nästan överväldigande känsla av ödmjukhet och tacksamhet inför klienterna, deras arbetsgivare och studerande som möjliggjort detta tillfälle till övning, feedback, lärande och kollegialitet. Viss oro uttrycktes huruvida klienterna hade blivit korrekt informerade om arbetsmetoden (reflekterande team/akvarium) som användes under eftermiddagsmötet med klienter och användare/konsulter. Om eller när vi använder denna nästa gång, behöver vi vara precisa på denna punkt. I övrigt verkade Användarforums klientfokus fylla sin funktion: att öka Fyrarummarkvaliteten mot slutkund, klient och klientsystem.

Fyrarummaren i skolan
Ulla Janssen på Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)Ulla Janssen presenterade sitt arbete med Fyrarummarteorin för barn i åldern 6-11 år. En grupp om sju lärare på Vasaskolan i Strängnäs arbetar sedan drygt fem år med sina klasser, på det sätt som Ulla utarbetade på slutet av 90-talet. Hon presenterade metoden och de resultat man hittills observerat:

Barnens Fyrarummare - empiriska resultat:
* förbättrat lärande i klasser som använder Fyrarummaren
* bättre klassrumsklimat
* ökad och fördjupad kontakt mellan lärare och elever
och - kanske mest förvånansvärt...
* ingen mobbning, inte ett enda exempel i någon av klasserna.

Erfarenheten och en del av förklaringen är, att konflikter mellan eleverna flyttar in i klassrummet och där - med hjälp av Förändringens Fyra Rum - kan beskrivas, förstås och hanteras. Ulla Janssen poängterar vikten av att som vuxen själv ha integrerat sin personliga Fyrarummare - först då kan man arbeta effektivt och uthålligt med barnens.

Kerstin Hindricks (Klicka för större bild)Förändringens Fyra Rum i långsiktigt arbete på Hosjöskolan i Falun
Kerstin Hindriks, rektor på Hosjö rektorsområde, presenterade en långsiktig Fyrarummaranvändning bland all personal på förskola och skola. Kerstin (och hennes kollega) har samarbetat med Agneta Sandström som internkonsult och Eva Widegren som externkonsult under en tvåårsperiod. Hon lyfte särskilt fram kontraktsfasen som den viktigaste för att rektorer och personal skall bli tillräckligt grundade för att omsätta Förändringens Fyra Rum i praktiskt vardagsarbete.

Kerstin beskrev också hur hon utvecklat ett sätt att använda Fyarummaren i sina medarbetarsamtal, vilket väckte stort intresse bland användarna.

Drusilla Copeland på Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)Fyrarummaren i storskalig användning över lång tid
Drusilla Copeland från Salt Lake City, USA, presenterade hur Förändringens Fyra Rum använts under en sjuårsperiod i UTA – Utah Transit Authority. Teorin, modellen och verktygen har använts överallt i företaget, på alla nivåer och med alla personalkategorier. Och den fortsätter att spridas eftersom den visat sig ha tydlig effekt.

Orsaken till Fyrarummarens effektivitet i en så stor organisation är, enligt Drusilla Copeland:

* integritet och ödmjukhet hos interna och externa konsulter. Man måste helt enkelt vara uthållig och försöka förstå var klienterna är och starta där, snarare än att pressa på dem ett särskilt koncept.
* Att stödja högsta ledningen (i detta fall styrelse och koncernledning) att förstå och faktiskt ta initiativ till processen har visat sig avgörande under dessa sju år.
* att inte »förorena eller försköna« Fyrarummaren med andra processer.
* att ha tålamod och tilltro och lita på processen i Fyrarummaren.

Minnesanteckningar från Open Spacegrupper
Den tredje omgången med Open Space ägde rum tredje dagens morgon. Många erfarenheter behandlades och flera beslut togs om aktiviteter. Anteckningar kommer att spridas via Listservern, dit alla användare är anslutna.

Nya projekt och metoder skapar intresse
En rad nya verktyg och tillämpningar har nyligen sett dagens ljus. Fyrarummarprojektets ledning - Bengt Lindström, Eva Widegren, Drusilla Copeland och Claes Janssen - inbjöd därför forums användare att anmäla intresse för medverkan i någon form, i den pågående utvecklingen och lanseringen av dessa nya verktyg och deras tillämpningar.

Grupper började formeras runt:

* Jämställdhetsbarometern
* Familjebarometern
* Lagidrottsbarometern
* Förändringens Fyra Rum i skolor, interventioner i hela system
* Översättning till flera språk
* Support för spridning i fler länder och fler delar av världen
* Support för användning av Fyrarummaren i storskaliga förändringsprojekt

Bilder från dag 3:

Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Fyrarummarens Användarforum 2006 - dag 2

Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)

På morgonen den andra dagen av Fyrarummarens Användarforum 2006 drog användarna iväg till skilda grupper och arbetsplatser, inklusive skolklasser och långtidsarbetslösa.
Arbetsplatser som fick besök var en personalavdelning i ett större företag, en föräldrakooperativ förskola, en enhet inom ett större fackförbund, två skolklasser, ett projekt som involverar ett större antal låntidsarbetslösa samt en tidsskriftsmakare med flera.
På eftermiddagen avsatte medlemmarna i Användarforum rejält med tid för att jobba vidare med lärande och återkoppling. Därefter gick vi igenom nya projekt, pågående arbete med att ta fram nya verktyg såsom:
* Familjebarometern
* Lagidrottsbarometern
* Jämställdhetsbarometern
* Klassrumsbarometern i två versioner för olika åldersgrupper
med flera initiativ.
Senare på eftermiddagen samlades förmiddagens klienter hos oss för att ge varandra ömsesidig feedback tillsammans med »sina« konsulter och att verkligen lyssna på varandras perspektiv. Detta åstadkoms med hjälp av så kallade reflekterande team. Mycket lärorikt!
Vi hade också en sammankomst på gårdsplanen här på Drottninggatan med lättare förtäring som pågick långt in på kvällen med fortsatt erfarenhetsutbyte.
Den sista dagen av Fyrarummarens Användarforum kommer att dels ha ett skolperspektiv och dels förevisa ett långsiktigt projekt som pågår i USA.

Bilder från dag 2:

Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens användarforum 2006 (Klicka för större bild)  
Fyrarummarens Användarforum 2006

Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)

Cirka 40 av Fyrarummarens aktiva användare samlas i Stockholm på Fyrarummarens »hem« på Drottninggatan 55 för att gemensamt lära av tidigare erfarenheter, för att göra nya erfarenheter med verkliga klienter och för att försöka förstå mer om de sociala system som Fyrarummaren verkar och intervenerar i. Men också för att hålla jämna steg med nyheter, uppdateringar och pågående forskning och utveckling.
Claes Janssen, upphovsman till Fyrarummaren, närvarar som vanligt och kommer den här gången att bidra med ett kåseri om Fyrarummarens utveckling de senaste 10-15 åren vad beträffar dess inflytande, effekter och vad som finns att lära.
På torsdag morgon kommer användarna att vara mitt uppe i konkreta användningar med klienter som vi sedan ska försöka lära något av senare på dagen och då med klienterna närvarande i rummet. Fortsättning följer...

Bilder från dag 1:

Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild) From the Four Rooms of Change User Forum (Click to enlarge)
From the Four Rooms of Change User Forum (Click to enlarge) Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)
Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild) Från Fyrarummarens Användarforum 2006 (Klicka för större bild)
A&L Partners AB utvecklingsdagar fortsätter

Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild)

Under andra delen av A&L Partners AB utvecklingsdagar fortsatte konsultgruppen sina konsultationer med varandra, och började att arbeta med offerter samt att fördjupa samtalen om samarbete över kulturgränserna och de möjligheter och svårigheter som kan vara förknippade med det. Slutligen välkomnades en ny associerad konsult till gruppen - Walter Löthman från Västerås.

Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild) Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild)
Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild) Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild)
Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild) Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild)
A&L Partners AB utvecklingsdagar...

Från vänster: Yuval Dror, Tel Aviv, Israel; Deborah Wilcox, 
    Dayton, Ohio, USA; Hind Masri, Amman, Jordanien; Walter Löthman, 
    Västerås; Eva Silverberg, Göteborg; Janet Allen, West 
    Chester, Ohio, USA; Irene Bauman, Kalmar; Jacquelyn McCray, Cincinnatti, 
    Ohio, USA; Drusilla Copeland, Salt Lake City och New York, USA; (med ryggen 
    mot kameran) Eva Widegren, Falun; (bakom kameran) Bengt Lindström, 
    Stockholm.

Från vänster: Yuval Dror, Tel Aviv, Israel; Deborah Wilcox, Dayton, Ohio, USA; Hind Masri, Amman, Jordanien; Walter Löthman, Västerås; Eva Silverberg, Göteborg; Janet Allen, West Chester, Ohio, USA; Irene Bauman, Kalmar; Jacquelyn McCray, Cincinnatti, Ohio, USA; Drusilla Copeland, Salt Lake City och New York, USA; (med ryggen mot kameran) Eva Widegren, Falun; (bakom kameran) Bengt Lindström, Stockholm.

A&L Partners AB utvecklingsdagar inträffar ungefär varannan månad under två dagar och en vecka per år. Denna gång, 21-22 augusti, gästas vi av vänner från tre kontinenter. Gemensamt har vi utforskat Organisationskonsultation på tre kontinenter. Frågor idag har varit bland annat: Vem är jag? Vilka är vi? Varför är vi här? Fortsättning följer tisdag då frågan också kommer att vara: Vad vill vi göra - själva och tillsammans?

Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild) Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild)
Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild) Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild)
Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild) Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild)
Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild) Från Ander & Lindström Partners utvecklingsdagar (Klicka för större bild)
Förändringens fyra rum sprids i världen

Från certifieringen i Förändringens fyra rum (Klicka för större bild)Konsulter från Israel, Jordanien och USA möts i Stockholm för att påbörja den certifiering som kommer att leda till att teorin om Förändringens fyra rum får spridning till nya delar av världen. Deltagare är:

 • Hind Masri, Amman, Jordanien
 • Yuval Dror, Tel Aviv, Israel
 • Deborah Wilcox, Centerville, Ohio, USA
 • Jacquelyn McCray, Cincinnatti, Ohio, USA
Från certifieringen i Förändringens fyra rum (Klicka för större bild) Från certifieringen i Förändringens fyra rum (Klicka för större bild)
Från certifieringen i Förändringens fyra rum (Klicka för större bild) Från certifieringen i Förändringens fyra rum (Klicka för större bild)
Den trettionde fyrarummarutbildningen blev också den största

Fyrarummarutbildning i Stockholm (Klicka för större bild)

Den trettionde certifieringsutbildningen sedan starten 1996 genomfördes i juni 2006. Det blev också den största utbildningsgruppen hittills med 24 konsulter, chefer, fackliga företrädare med flera som samlats för att sätta sig in i Förändringens fyra rum och dess verktyg.
» Se fler bilder från den 30:e utbildningen

Studiebesök från socionomutbildningen

Studiebesök från socionomutbildningen (Klicka för större bild!)

Olle Lindström studerar till socionom i Helsingborg och gör ett en veckas långt studiebesök hos A&L Partners AB i syfter att studera och förstå mer om förändring. På bilden är Olle med på en etapp II i Fyrarummarutbildningen. Vi hoppas kunna återkomma med en dokumentation av Olles observationer och upplevelser.

Utvecklingsdagar för
A&L Partners AB

Ander & Lindström Partners maj 2006 (Klicka för större bild)

I samband med vårens utvecklingsdagar samlades A&L Partners AB styrelse och medarbetare för gemensamma dagar i Göteborg. På agendan stod, förutom styrelsemöte, en organisationsdiagnos på det egna systemet baserad på Fyrarummaren och Teambarometern. Barometern är utvecklad för att spegla både Förändringens fyra rum och Wilfred Bions gruppteori.

A&L Partners AB
på A.K. Rice Rorum 2006

Drusilla Copeland och Bengt Lindström

Den 5–9 april samlades medlemmar och associerade till A.K Rice Institute for the Study of Social Systems (A K Rice Instirutet för studiet av sociala system) i Chicago för sitt vårforum 2006. Temat var »att flytta fram positionerna för tänkandet kring och lärandet om olika sätt att använda 'Grupp-relations-koncept' (gruppteoribildning) i världen«. Drusilla Copeland ledde tillsammans med Bengt Lindström en action-learning-baserad och konsensusbyggande process med vars hjälp deltagarna introducerades till Förändringens fyra rum och ett av dess pedagogiska verktyg – Teambarometern – och till hur väldigt kongruent detta är med Wilfred Bions klassiska gruppteori. På det sättet fick deltagarna kontakt med och förståelse för hur Fyrarummaren kan bidra till att stödja en grupp och dess medlemmar att, enligt Bions teori och synsätt, röra sig »från som-om-grupps-beteende till arbetsgruppsläge« eller med Fyrarummarspråk från de psykologiska tillstånden av Censur och Förvirring mot Nöjdhet och Inspiration.
Fyrarummaren och Wilfred Bions gruppteori torde vara de två mest kongruenta och ömsesidigt stödjande gruppsykologiska skolorna i världen. Wilfred Bions teori utvecklades under tiden för andra världskriget och Fyrarummaren i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Bions i England och Claes Janssens i Sverige.

Handelskammaren i New York 100 år

Onsdagen den 5 april 2006 var Drusilla Copeland och Bengt Lindström från A&L Partners vid det hundrade årsmötet som hölls vid Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York – SACC. Fastän vi varit medlemmar i många år nu var det ändå första gången vi kunde smalas med andra medlemmar för att delta i detta mycket speciella firande. Det var spännande att få tillfälle förstå mer av SACC:s historia och att kunna delta i mötet. Vi är glada att medverka i firandet av hundraårsjubiléet.
Eftersom A&L Partners är delar lokaler med handelskammaren i New York sedan mer än fem år har vi förstås speciella skäl att önska Swedish American Chamber of Commerce in New York all lycka och välgång de kommande hundra åren.

Fyrarummaren lockade många på Kunskapsdagarna

Kunskapsdagarna 2006 (Klicka för större bild)

Intresset för Förändringens fyra rum drog till sig hundratalet personer på Kunskapsdagarna i Borlänge och Falun den 5-6 april 2006. Agneta Sandström och Eva Widegren lotsade deltagarna att på mindre än en timme bygga upp fyrarummaren utifrån sina egna erfarenheter. Stämningen i rummet sjöd av kreativitet och bidrag från alla. Många frågor om hur det fungerar i praktiken ställdes också till de ledare som medverkade och som använt fyrarummaren i sina olika verksamheter.

»Skamlöst, fantasifullt och uppriktigt«

Fokusgrupp på Ander & Lindström Partners den 15 mars 2006 (Klicka för större bild)

Bengt Lindström på Ander & Lindström Partners den 15 mars 2006 (Klicka för större bild)»Skamlöst, fantasifullt och uppriktigt«. Så formulerades ramarna när en grupp personer med olika koppling till A&L Partners AB träffades den 15 mars i en fokusgrupp på temat:
»På vilka sätt kan A&L Partners AB expandera sin verksamhet i rimlig takt, med ökad lönsamhet och med bibehållen värdegrund?«
En sammanfattning av kvällens diskussioner: 
· ökad tydlighet i värdegrunden
· ställ krav på kunderna
· våga sticka ut, fortsätt vara besvärliga
· våga välja till, våga välja ifrån och tala om hur ni väljer
· ni har kapacitet att leda marknaden
Nästa steg är en liknande fokusträff i Göteborg den 19 april.

Utvecklingsdag för projektet
Extern Samtalspartner

Deltagare på utvecklingsdagen för Extern Samtalspartner (Klicka för större bild)

Torsdag den 23 februari möttes konsulter ur ESP-gruppen för att genomföra den ena av årets två utvecklingsdagar. På agendan fanns frågor alltfrån: Hur vi säkrar kvaliteten mot slutkund, till Vad betyder en psykodynamisk utgångspunkt i det enskilda samtalspartnerskapet? Vad får det för konsekvenser?

Åke Lantz (Klicka för större bild)Åke Lantz, psykolog och psykoanalytiker, gav med utgångspunkt i sin långa erfarenhet av psykoanalys och psykodynamiskt orienterad psykoterapi ett uppskattat tillskott till och fördjupning av vars och ens förståelse för samtalet som arbetsform och i synnerhet vad avser relationen mellan klient och samtalspartner.

» Läs mer om Extern Samtalspartner

En ny grupp Konsulter i Blivande

Konsulter i Blivande 2006-02-13 (Klicka för större bild)

Den 13 februari 2006 träffades en ny grupp Konsulter i Blivande för att veta mer om projektet och för att utforska vägarna till att etablera sig som konsult.
» Läs mer om Konsulter i Blivande

Nonviolent Communication i Falun

Nonviolent Communication i Falun (Klicka för större bild)

Eva Widegren (Klicka för större bild)Lärarförbundet i Falun bjöd in Eva Widegren, A&L Partners AB till en föreläsning om Nonviolent Communication, NVC, för 25 lärare och lärarstuderande i Falun.
Kommunikation och konflikthantering är ett angeläget ämne i skolans arbetsmiljö. I såväl Sverige som internationellt finns omfattande erfarenhet av hur NVC har bidragit till en mer empatisk och ändamålsenlig kommunikation i skolan, både vuxna emellan och med barn och ungdomar.
Den här kvällen efterfrågades bland annat »hur kan man medla mellan två barn«, »hur gör jag när en kollega på ett möte inte är ärlig«.
Det kanske starkaste intrycket från kvällen var samtalet om empatins kraft i kommunikationen och relationen. En deltagare sa: »Det är bra att bli påmind om det djupt mänskliga och det enkla som kan vara så svårt ibland«.
För mer information kontakta Eva Widegren på A&L Partners AB, eva@andolin.com.
» Beställ Marshall B Rosenbergs bok om NVC, på svenska, från oss.

Grupp Daniel fortsätter
att träna sin autonomi

Grupp Daniel (Klicka för större bild)

En mötesplats för autonoma konsulter i samverkan har behandlat följande frågor:
- Hur ser organisationskonsultbranschen ut i framtiden?
- Finns det utrymme för de nya breda kompetenserna i de gamla smala systemen?
- Kan man vara självständig och autonom när man saknar egen erfarenhet?
Genom att mötas och samtala om dessa frågor gör denna grupp tillsammans med A&L Partners AB ett bidrag till sin egen, branschens och professionens utveckling.
» Läs mer om Konsulter i Blivande

Barnens Fyrarummare

Barnens Fyrarummare (Klicka för större bild)Ulla Janssen och sex av hennes lärarkollegor på Vasaskolan i Strängnäs har under fyra år arbetat med Fyrarummaren med elverna i årskurs 1-5. Barnens Fyrarummare bygger på det pionjärarbete som Ulla Janssen gjorde under 2001 i sin uppsats i specialpedagogik.
» Läs mer om deras erfarenheter av Barnens Fyrarummare

Certifiering i USA etapp 2 och 3

Cecilia Engquist från Houston, Texas och Larry Knox från Santa Fe, New Mexico tränar på genomförande av Organisationsbarometern (Klicka för större bild)

Den 19-20 januari 2006 genomfördes utbildningar för certifiering i Förändringens fyra rum i New York med deltagare från östkusten, västkusten och södra USA.
Här tränar Cecilia Engquist från Houston, Texas och Larry Knox från Santa Fe, New Mexico på genomförande av Organisationsbarometern.
» Läs mer om Förändringens fyra rum

KiB-programmet har startat

Konsulter i Blivande (Klicka för större bild)

Det årslånga utvecklingsprogrammet inom ramen för Konsulter i Blivande har nu startat. Den 15-16 januari samlades en grupp om sju personer för att ta ett avstamp i avsikt att närma sig yrket organisationskonsult. Programmet startade i A&L Partners AB lokaler på Drottninggatan 55 och leddes av Marie Stenman och Bengt Lindström. Ingredienser dessa dagar har varit; Konsultation i teori och praktik, Livs- och karriärplanering, personlig och professionell utveckling m.m. Gruppen kommer at träffas vid ytterligare åtta tillfällen under 2006. Hur detta unika program utvecklas kan du följa här på webbplatsen.

Förändringens fyra rum i Costa Rica

På en solig paradisö vid karibiska kusten i Costa Rica höll Anna Tienhaara från A&L Partners AB en Introduktion till Förändringens fyra rum. Deltagare var engagerade i ett projekt om havsköldpaddan; projektet La Tortuga Feliz.

Från vänster: Anna Schuster (Österrike), Sandrino Lo Grasso (Tyskland), Paul Lepoutre (Costa Rica), Jolyn Molenaar (Nederländerna) och Angelique den Outer (Nederländerna).

Från vänster: Anna Schuster (Österrike), Sandrino Lo Grasso (Tyskland), Paul Lepoutre (Costa Rica), Jolyn Molenaar (Nederländerna) och Angelique den Outer (Nederländerna).

Deltagarnas fyrarummare (Klicka för större bild)Anna Tienhaara berättar: »Diskussionen om Fyrarummaren blev väldigt meningsfull och intressant när vi förstod att de flesta deltagare upplevde sig vara i förvirringens rum, där de letade efter svar och den rätta vägen för framtiden. Teorin och erfarenheten av Fyrarummaren hjälpte dem att förstå hur viktigt det är att det får finnas kaos och konflikt samt vilka möjligheter som finns med detta tillstånd. Samtidigtär det viktigt att vara medveten om möjligheten till medvetna val på vägen till inspiration och förnyelse.«

Framtidens organisationskonsulter?

Konsulter i Blivande 2005-12-12 (Klicka för större bild)

Måndagen den 12 december träffades 10 personer med intresse för Konsulter i Blivande i A&L Partners AB lokaler på Drottninggatan i Stockholm. Träffen hade fokus på det utvecklingsprogram som startar den 15-16 januari 2006. Blir du nyfiken? Nästa träff är den 19 /12; läs mer om Konsulter i Blivande.

Utvecklingsdagar på
A&L Partners AB
Utvecklingsdagar på Ander & Lindström Partners (Klicka för större bild) Utvecklingsdagar på Ander & Lindström Partners (Klicka för större bild)

A&L-gruppen har beslutat att ha regelbundna träffar med avsikt att kontinuerligt utveckla verksamheten vi tillsammans skapar och driver. Under de senaste åren har så skett och det är även planerna för 2006.

Den 25-28 oktober träffades alla anslutna, associerade, delägare och anställda inom A&L-gruppen för en längre, sammanhängande tid av utveckling. Dagarna syftade till möjlighet att samlas kring det företag vi bygger, vilka vi är som gör detta tillsammans och hur organisationen ser ut. Vi reflekterade över det som varit och att planerade inför den gemensamma framtiden.

Förändringens fyra rum i Mexico

En mindre grupp lärare deltog i denna workshop; Verna Pliego Gutierrez, Reyna López Bló och Alejandro Cano Fuentes. (Klicka för större bild)

Anna Tienhaara från A&L Partners AB har haft en Förändringens fyra rum-workshop på en privat skola i Cetec, som ligger i Xalapa, Veracruz i Mexico. Skolan är inriktad på engelska och datastudier och har 800 studenter.
» Läs mer

Fyrarummarens användarforum

Fyrarummarens användarforum har haft sin årliga nätverksträff i Stockholm. På agendan stod erfarenhetsutbyte i olika former, men i år med ett unikt inslag, nämligen erfarenhetsutbyte med klienter. Deltagande nätverksmedlemmar gick ut parvis till olika klientorganisationer och genomförde verkliga konsultationer med hjälp av Fyrarummaren. Gemensamma erfarenheter och lärdomar av Fyrarummaranvändningen diskuterades tillsammans med de klienter som deltagit i utbytet. Upplägget visade sig mycket framgångsrikt för alla deltagande.

Claes Janssen i Trondheim

Förändringens fyra rum har under en tioårsperiod varit en del av teorierna som används vid den Pedagogiska institutionen vid Trondheims universitet. Claes Janssen har under juli besökt dem i Trondheim med anledning av Kathrine Nilsens uppsats Det relasjonelle mennesket - en kritikk av Claes Janssens »Livets fireromsbolig« med utgangspunkt i Martin Bubers Jeg-Du-filosofi. Claes har bedömt uppsatsen och hans sammanfattning kan du ladda ned här (pdf-format, 36K).

Ny adress i Malmö

Kalendegatan 18 i MalmöA&L Partners AB har flyttat kontoret i Malmö till Kalendegatan 18. Kontoret delar vi med Vectis Development, som är en av våra samarbetspartners i Malmö-Köpenhamns regionen.
» Kontaktuppgifter

Nytt kontor i New York

Ander & Lindström Partners i New York (klicka för större bild)   Ander & Lindström Partners i New York (klicka för större bild)

Under juli månad har A&L Partners AB flyttat kontoret på Lexington Avenue i New York, från 599 till 570, 20th Floor. Kontoret ligger i samma område, bara några kvarter nerför gatan. Vi delar fortfarande kontor med Svensk-amerikanska Handelskammaren i New York. Telefon- och faxnummer är de samma som tidigare. » Mer om våra kontor

Blivande Fyrarummarutbildare

Fyrarummarutbildare i juni 2005

I samband med en ökad efterfrågan och spridning
av Förändringens fyra rum, Fyrarummaren, i Sverige och internationellt har A&L Partners AB och Claes Janssen blivit en trång sektor i möjligheten att certifieringsutbilda nya användare. Därför har några av de mer erfarna Fyrarummaranvändarna (bilden ovan) inviterats till att vidga kretsen av komptetenta certifieringsutbildare. Några av dessa användare deltar nu i utbildningen som startade den 20-21 juni för att påbörja den utvecklingen tillsammans med Bengt Lindström, Eva Widegren och Marie Stenman från A&L Partners AB.

Ny utbildningsgrupp i Fyrarummaren

Fyrarummar-utbildning (Klicka för större bild)

För tredje gången i år har en certifieringsutbildning i Förändringens fyra rum startat. Externa och interna konsulter och företagsledare kom från olika delar av Sverige och från vitt skilda verksamheter så som idrotten, näringslivet och offentlig verksamhet. De samlades i Stockholm den 20-21 juni för att under en första etapp utforska Fyrarummaren och några av dess verktyg tillsammans. Deltagarna kommer att träffas två gånger till innan certifieringsutbildningen är klar.

Nonviolent Communication i världen

Marshall Rosenberg

Nonviolent Commuication around the world var rubriken på den föreläsning som Marshall Rosenberg, Nonviolent Communications grundare höll på Rinkesta slott den 23 maj. Eva Widegren och Bengt Lindström från A&L Partners AB deltog och träffade vänner, kollegor och knöt nya kontakter i nätverket. Marshall beskrev hur nätverket vuxit fram under de senaste 20 åren: 250.000 personer beräknas ha introducerats till NVC förra året. Marshalls bok, Nonviolent Communication - A Language of Compassion, är nu översatt till 20 språk, svenska är ett och du kan köpa den hos oss.

Grupp Daniel - Autonoma konsulter i samverkan

Grupp Daniel

Grupp Daniel har haft ett första arbetande möte för att vidare utforska den personliga autonomin, i förhållande till olika auktoriteter, till faktiska och fantiserade förväntningar från omgivningen och till den egna drivkraften. Att våga vara anspråksfull, att se till att få det man behöver, att hitta sin drivkraft och sin egen idé samt möjligheten att utforska konsultrollen i relation till varandra är några frågor som diskuterades.

Konsulter i Blivande utvecklas vidare

Konsulter i Blivande

Nätverket och arbetsgruppen Konsulter i Blivande (KiB) växer och utvecklas. Den 23 maj hade A&L Partners AB ett nytt informationsmöte för dessa nya konsulter. Gruppen består av både studerande i färd med att utforska möjliga yrkesvägar och individer med ambition att byta professionell bana, samtliga med intresse för organistionskonsultyrket. Framtidens konsulter får här möjlighet att utforska dessa vägar tillsammans med A&L Partners AB, med mycket energi och engagemang i värdegrund och konsultation.

Förändringens fyra rum vid ODI

The Organizational Development Institute (ODI) är en ideell utbildningsorganisation. Den grundades 1968 med syfte att främja förståelsen och kunskapen om Organisationsutveckling. Dess grundare och VD, Dr. Donald W Cole har nu verkat för fred runt om i världen under 40 år.

Temat för årets erfarenhetsutbyte är Nyheter inom organisations- och personalutveckling? Trots att Förändringens fyra rum (Fyrarummaren) inte är någon nyhet inom själva organisationsutvecklingen, så har teorin och dess verktyg inte använts i Nordamerika längre än i sju år.

Drusilla CopelandVid detta erfarenhetsutbyte, det 35:e i ordningen, introducerade Drusilla Copeland från A&L Partners Fyrarummaren för forskare samt interna och externa organisationskonsulter. Eftersom Drusillas presentation av Fyrarummaren var på konferensens första dag kunde deltagarna använda teorin för i arbetet kring frågorna Är organisationsutvecklingen död? och Hur ser framtiden ut för ODI? Många deltagare uttryckte sin uppskattning för Fyrarummarens starka men enkla teori. Läs mer om årets erfarenhetsutbyte på mikechaseleadership.com.

Drusilla har ombetts att skriva en artikel för tidskriften Organizational Development Journal, den mest refererade tidskriften för organisationsutveckling i världen.

Utvidgning för Extern Samtalspartner

Nätverket Extern Samtalspartner har utvidgats och fler konsulter ansluter sig nu till gruppen samtalspartners. A&L Partners AB och ESP-rådet sätter ramar kring och kvalitetssäkrar tjänsten Extern Samtalspartner i avsikt att göra den tillgänglig för många.

Utvecklingsdagar i A&L Partners AB

Ander & Lindström Partners

Den 16-17 maj hade A&L Partners AB interna utvecklingsdagar för anställda, associerade och anslutna konsulter. Den expansions- och tillväxtfas som företagsgruppen A&L Partners AB nu är mitt inne i möjliggör att de utvecklingsprojekt och idéer som länge legat vilande kan få kraft och uppmärksamhet, bl.a. Grupputveckling på Tavistock-grund, NVC-program för utveckling av kommunikation i organisationer samt Demokratiutveckling på arbetsplatser och organisationer. Konsulterna planerar även att skriva artiklar om den gemensamma värdegrunden och teoretiska basen.

Fyrarummarintroduktion i Indien?

Drusilla Copeland och Bapu Deolalika i Washington DC

Drusilla Copeland (till vänster) och Bengt Lindström har träffat Bapu Deolalika (till höger) i Washington DC för att diskutera möjligheten att etablera konceptet och verktygen kring Förändringens fyra rum i Indien. Fortsättning följer.
De besökte även the Museum of American Indian History, ett nyöppat museum rikt på tidig liksom samtida historia.

Fyrarummarutbildning i New York City

Deltagare i Fyrarummarutbildningen i New York (Klicka för större bild) Vårt kontor i New York (Klicka för större bild)

Den 21-21 april 2005 startade en ny certifieringsutbildning i Förändringens fyra rum i New York, USA. Utbildningen hölls i A&L Partners AB lokaler hos Svensk-Amerikanska Handelskammaren på Manhattan.
» Läs mer om Förändringens fyra rum

Fyrarummaren på Ashridge

Från certifieringsutbildningen i Förändringens fyra rum på Ashridge (klicka för större bild)

Vy från AshridgeEtt av världens ledande managementinstitut, Ashridge i London, har fortsatt och fördjupat sin utveckling i Förändringens fyra rum. I mars startade A&L Partners AB en certifieringsutbildning för personal och konsulter i anslutning till insititutet.
» Läs mer om Ashridge på www.ashridge.com
» Läs mer om Förändringens fyra rum

Utvecklingsdagar för
A&L Partners AB

Kick-off i Göteborg 2005

Från Ander & Lindström Partners kick-off i Göteborg (klicka för större bild)Med syfte att samlas runt den gemensamma uppgiften samt att utforska det gemensamma systemet i relation till de individuella behoven och drivkrafterna har vi genomfört två av årets utvecklingsdagar. Detta skedde den 14-15 mars 2005 på Heden i Göteborg. Med visionen som ledstjärna har konkreta handlingsplaner utformats för fortsatt utveckling.

Från Ander & Lindström Partners kick-off i Göteborg (klicka för större bild)Mer information kommer att publiceras på vår webbplats vartefter arbetet fortskrider och fler utvecklingsdagar tillsammans med anslutna och associerade konsulter genomförs.

Planeringsmöte för Grupp Daniel

Planeringsmöte med Grupp Daniel (Klicka för större bild)

Den 17 mars träffades en planeringsgrupp för att skapa ett ramverk för årets möten i Grupp Daniel. Grupp Daniels syfte, att träna sin professionella och personliga autonomi, har klargjorts och idéer om hur det ska gå till har diskuterats. Mötet har resulterat i att klargöra deltagarnas åtaganden och ansvarsfördelning i gruppen samt en plan för fortsatta möten.
» Förstora bilden

Ny träff med Konsulter i Blivande

Konsulter i Blivande

Den 28 februari träffades en ny grupp Konsulter i Blivande för att undersöka möjligheten till samverkan med A&L Partners AB. Gruppen är ett initiativ från A&L Partners AB för att tillvarata och stödja den kraft och energi som morgondagens organisationskonsulter bidrar med.
» Läs mer om Konsulter i Blivande

En Future Search i Salt Lake City

Från en Future Search i Salt Lake City

A&L Partners AB har varit inblandade i en Future Search-konferens i Salt Lake City i USA, en konferens som arrangerades av Utahs tranportmyndighet tillsammans med det lokala transportfacket; som följd av 2004 års avtalsförhandlingar. Temat för konferensen var avancemangsmöjligheterna för den lokala fackklubbens medlemmar. Bengt Lindström och Drusilla Copeland rapporterar.
» Läs om Future Search-konferensen i Salt Lake City (på engelska)
» Future Search-konferensens webbplats

A&L Partners AB i
en Future Search i Indien

Managing a Future Search i Bangalore

Att leda en Future Search är grundutbildningen för den som vill använda sig av metoden Future Search. Metodens skapare, Marvin Weisbord och Sandra Janoff, håller i februari denna workshop i Bangalore i Indien. Anna Tienhaara från A&L Partners AB rapporterar direkt från konferensen (på engelska). Anna Tienhaara är projektanställd på A&L Partners AB sedan februari 2005.
» Läs Annas rapport från Bangalore (på engelska)
» Direkt till Dag 2
» Direkt till Dag 3

Bengt Lindström firar
10 år på Uppsala universitet

Bengt Lindström på Uppsala universitet

I år är det 10 år sedan Bengt Lindström började föreläsa på Psykologutbildningen på Uppsala universitet. Under senare delen av utbildningen ger Bengt studenterna en introduktion till organisationsmodeller och organisationsdiagnos. Förutom att presentera Marvin Weisbords Six Box Model och Pentagrammet av Bridger och Vansina ger Bengt studenterna en lektion i den konsultativa processen och värdegrundsbaserad konsultation och diskuterar möjligheten och behovet av psykologer inom organisationer och affärsdrivande verksamheter.

En ny certifieringsutbildning i Fyrarummaren påbörjad

Klicka för större bild!

Den 10-11 januari 2005 påbörjade 17 deltagare sin certifieringutbildning i Förändringens fyra rum. Under den första etappen får deltagarna lära sig verktygen Introduktion till Fyrarummaren och Organisationsbarometern. Lärandet inom Fyrarummaren utgår från deltagarnas egna erfarenheter och därför får de blivande användarna testa verktygen under handledning, på sig själva och på utbildninggruppen. Utbildningen möjliggör två parallella utvecklingsprocesser där deltagarna reflekterar både kring användning av verktygen och den egna integrationen av teorin kring Fyrarummaren.

Bokseminarium med Vilgot Sjöman och Claes Janssen den 14/1

Vilgot Sjöman och Claes JanssenVilgot Sjömans senaste bok Facit till mina böcker och filmer diskuterades liksom Fyrarummarens ursprung i filmcensurens sextio- och sjuttiotal då bland annat filmen 491 stod i skottgluggen för den censurvänliga delen av kritiker och biobesökare. Claes Janssens forskning om censurbenägenhet ledde till uppkomsten av Fyrarummarteorin.
På bilden: Vilgot Sjöman och Claes Janssen i samtalsrummet på Erikslund, Aspö.
» Läs Marie Stenmans rapport från seminariet

En kväll om hemligheter i ett öppet samhälle

Maja Spasova och Claes Janssen

Torsdagen den 18 november 2004 höll Claes Janssen ett föredrag med temat Hemligheter i ett öppet samhälle som en del i Maja Spasovas projekt om hemligheter.
» Läs mer om En kväll om hemligheter

Träff med Konsulter i Blivande

Konsulter i blivande

Konsulter i Blivande hade en informationsträff den 8 november. Träffen var mycket spännande, att se hur vårt kontor för en förmiddag fylls med 16 unga inspirerade krafter var en häftig upplevelse.
» Läs mer om Konsulter i blivande

Fyrarummarutbildning i Karlstad

Utbildningsgruppen i Karlstad (Klicka för större bild)

Utbildningsgruppen i Karlstad, som ska certifieras för Förändringens fyra rum, har genomfört etapp 2 i sin utbildning. Gruppen reflekterade och gav varandra återkoppling på den rika och mångfaldiga erfarenhet som deltagarna hade från att använda Organisationsbarometern och Introduktionen till Fyrarummaren. I etappen ingick även fördjupning i verktyget Personlig Dialektik med Outsiderskalan där gruppen under handledning använder verktyget på sig själva. Till etapp tre ska de sedan kunna samla erfarenhet av att använda den på individer och grupper i olika sammanhang.

Den 23:e utbildningsgruppen startar sin resa mot certifiering

Utbildningsgrupp 23 (Klicka för större bild)

Nu har vi satt igång den 23:e utbildningsgruppen som ska certifieras i Förändringens fyra rum. Under etapp 1 lär sig deltagarna teorin om Förändringens fyra rum och får under handledning testa två av verktygen på sig själva i gruppen. Deltagarna har under etappen lärt sig Fyrarummarverktygen Introduktion till Fyrarummaren och Organisationsbarometern och de har nu drygt tre månader på sig att pröva verktygen hos individer och grupper. Under etapp 2 delar de sina erfarenheter med varandra och reflekterar över sin process och går sedan vidare med Personlig dialektik med Outsiderskalan.

En Future Search på webben

Från Brytpunkt Västernorrland 2004

Ett antal organisationer arrangerade den 2-4 november Sveriges första Brytpunktskonferens på temat Integration och mångfald i arbetslivet - Innanför eller utanför 2008. Konferensen var den första i en serie som i hög grad bygger på Future Search som arbetsform.
» Konferensens egen webbplats
» Läs mer om projektet Brytpunkt
» Läs mer om Future Search

Vi söker erfarna organisationskonsulter

Vår verksamhet som etablerades 1991 har vuxit. Den fortsätter att växa och förgrenas. Därför söker vi dig som vill mer än att »bara« konsulta, du som vill bygga verksamhet på tydlig värdegrund. Med dig vill vi bygga för gemensam framtid i ett kreativt och spännande sammanhang. Vi söker rimligt självförsörjande konsulter med bas i Norrland, Mellansverige, Sydsverige och Västsverige. Idag har vi kontor i Stockholm, Malmö och Falun samt en mötesplats i New York. I morgon? Läs mer i vår platsannons.

Certifieringsutbildning i USA

Klicka för större bild

27-28 september startade en ny certifieringsutbildning på Fyrarummaren och dess verktyg i Los Angeles. På bilden syns Ellen Raboin från San Francisco och Larry Knox från Santa Fe (klicka för större bild) ta ett varv eller två i Fyrarummaren under ledning av Drusilla Copeland och Bengt Lindström. Utbildningen hölls i Pepperdine Universitys lokaler i Culver City, en av stadskärnorna i sydvästra Los Angeles.

Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild
Program för del 1. Den personliga fyrarummaren framtagen av deltagarna. Organisationens fyrarummare framtagen av deltagarna.
Klicka för större bild    
Anteckningar om the konsultativa process, där Fyrarummaren ofta är en del.
Ny utbildningsomgång i Livstillfredsställelseindex, LTI

Deltagare

Sex deltagare har börjat en certifieringsutbildning i det nya verktyget inom Fyrarummaren, Livstillfredsställelseindex (LTI). LTI ger en indikation på hur en person upplever sitt liv; i hur hög grad han eller hon känner sig tillfreds med hur det ser ut idag och vad som saknas eller behöver utvecklas. LTI innehåller frågor som handlar om hur den totala livssituationen ser ut. Ett siffervärde räknas fram som ett underlag inför arbete med fortsatt personlig utveckling.
» Läs mer om certifieringen

Förändringens fyra rum
på Mälardalens högskola

Marie Stenman med studenter på Mälardalens högskola

Vid två workshops kommer studenterna på Innovationsprogrammet, årskurs 3, att introduceras för Förändringens fyra rum. I kursen Idé- och konceptutveckling blir Fyrarummaren en del av studenternas arbete med både sin personliga utveckling och utvecklingen av Innovationsprogrammet som högskoleutbildning.
» Läs mer om Fyrarummaren på Mälardalens högskola

Klicka för större bild Klicka för större bild
Förstora Förstora

Uppdatering: Vid den andra workshopen på Mälardalens högskola valde 16 studenter att arbeta med Personlig Dialektik med Outsiderskalan. Andra diskuterade Fyrarummaren i förhållande till dem själva som studenter och till Innovationsprogrammet.

Att presentera Fyrarummaren på Mälardalens högskola var mycket spännande och lärorikt på många sätt. Det väckte många känslor och frågor hos studenterna. Vi tror att det kan vara nyttigt för studenter att möta nya verktyg och perspektiv på förändring, men även för Fyrarummaren att möta nya användargrupper och därmed nya frågor.

Bengt Lindström på Uppsala Universitet

Bengt Lindström på Uppsala universitet

Bengt Lindström (bilden) har under flera år varit aktiv som föreläsare vid Psykologutbildningen vid Uppsala universitet. Den 3 september hade Bengt en föreläsning för studenterna på Psykologprogrammet, termin 8, i ämnet Organisationspsykologi med Organisationsdiagnos. Bengts föreläsning hade rubriken Introduktion till organisationsmodeller och fokuserade på Organisationsdiagnos som verktyg och modell där han presenterade Marvin Weisbords Six Box Model och Pentagrammet av Bridger och Vansina. Föreläsningen handlade även om studenternas möjlighet till konsultativt och organisatoriskt arbete efter examen. I det sammanhanget presenterade även Marie Stenman sig själv, sin väg in i företaget A&L Partners AB och vad hon tror är viktigt att göra för att leda sig själv ut i arbetslivet.

Studenter vid Uppsala universitet

Studenter vid Uppsala universitet lyssnar till Bengt Lindströms föreläsning.

A&L Partners AB utvecklas i Nonviolent Communication

Deltagare med autism använder Nonviolent Communication (Klicka för större bild)

Deltagare med autism använder Nonviolent Communication under träningen med Marshall B Rosenberg.

Marshall B Rosenberg med Eva Widegren (Klicka för större bild)I augusti besökte Bengt Lindström och Eva Widegren Basel i Schweiz för att under en vecka lära mer om och träna sig i Nonviolent communication (NVC). Träningen leddes av dess grundare Dr. Marshall B Rosenberg (på bilden tillsammans med Eva Widegren). NVC är ett mycket konkret kommunikationsredskap och i vidare bemärkelse ett förhållningssätt helt kongruent med vår värdegrund i A&L Partners AB. NVC tillämpas världen över i alla slags system och organisationer.

» Du kan beställa Marshall B Rosenbergs bok om Nonviolent Communication från oss.

Fyrarummaren nu
på norska och ryska

Efterfrågan på Fyrarummaren ökar stadigt på olika håll i världen. I dagarna pågår översättning av basmaterialen Introduktion till Fyrarummaren, Personlig dialektik med Outsiderskalan och Organisationsbarometern till norska och ryska. Ryska och norska konsulter genomgår just nu certifieringsutbildning och stort intresse har visats från så skilda håll som Singapore, Nepal, Israel, Sydafrika, England och Skottland.
» Läs mer om Fyrarummaren här.

Claes Janssen på Liljevachs

Claes JanssenOm hemligheter i ett öppet samhälle är rubriken på ett samtal med utgångspunkt i Maja Spasovas projekt som handlat om att samla hemligheter från svenska folket. En del av dessa har blivit en bok och andra har resulterat i två utställningar. Projektet som startade 2003 avslutas nu med två samtals- och
föerläsningskvällar. Den 18 november medverkar Claes Janssen under temat Om hemligheter i ett öppet samhälle.
Tid 18 november, kl. 18.00-19.30.
Plats Liljevalchs Konsthall, Stockholm.
Entré 40 kr. Biljetter kan köpas i butiken på Liljevalchs. Platsantalet är begränsat.
Läs mer om projektet www.liljevalchs.com

Tre- och tiodubblad Future Search

700 personer skapar sin framtid. Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) vintern 2000 en stor konferens om sin egen framtid. Drygt 230 personer deltog under en helg. Arbetet skedde i form av tre parallella Future Search-konferenser som knöts ihop på slutet. Det är så vitt vi vet den största Future Search som genomförts i Skandinavien.

A&L har genomfört ett tjugotal Future Search-konferenser inom olika områden. Det senaste året har vi arbetat med flera mycket stora konferenser, varav en bestod av ungefär 670 personer (10-dubbel konferens i Newark, New Jersey). Parallella konferenser kräver många handledare och mycket planering, men är ett bra sätt att överbrygga geografiska avstånd och tidszoner.

Upp

Fyrarummaren som metod i stora grupper

350 personalspecialister i USA deltog i en Fyrarummarkonferens - på 14 platser samtidigt. I New York genomfördes i april 2001 ett stort seminarium i JP Morgan Chase Manhattan Bank. Syftet var att ge kunskap om förändringar och hur dessa påverkar människor och organisationer samt redskap för personalspecialister att arbeta med detta. Den teoretiska basen för seminariet var Förändringens fyra rum och dess diagnostiska verktyg.

Seminariet genomfördes för 350 personalchefer med hjälp av videokonferens med storbildsteve, datorer samt mycket planering. Resultatet blev över förväntan, rapporterar Christina Delli Santi som var projektansvarig. Konferensen finns dokumenterad på video.

Kontakta oss på info@andolin.com för mer information!

Upp

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:34:34 CEST