ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
  Nyhetsbrev
  Nyhetsarkiv
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 


Maja Spasova och Claes Janssen

En kväll om hemligheter i ett öppet samhälle

Torsdagen den 18 november 2004 höll Claes Janssen ett föredrag med temat Hemligheter i ett öppet samhälle som en del i konstnären Maja Spasovas projekt om hemligheter.

Ca 20 personer samlades på Liljevalchs för att höra Claes Janssen prata om Hemligheter i ett öppet samhälle. En del av oss hade varit där en vecka tidigare och lyssnat på fader Matias från den Ryska ortodoxa kyrkan i Stockholm som belyste Hemligeter från ett religiöst perspektiv. Denna torsdag skulle Claes vidga perspektiven och belysa ämnet från ett samhälleligt perspektiv.

Föredraget inleddes med våra personliga hemligheter, de ljusa och de mörka som vi håller inom oss. Om de ljusa hemligheterna har förmåga att förena oss och föra oss samman så bidrar de mörka ofta till splittring och separation. De ljusa hemligheterna får oss ofta att må bra och exemplet på mannen som gömt ett arkeologiskt fynd i garderoben med syftet att skydda sin familj ger tankar och känslor om omsorg och glädje. Lika kittlande och intensiva som dessa glädjefyllda känslor kan vara, lika destruktiva och urholkande är de tankar som de mörka hemligheterna symboliserar. Claes liknar dessa mörka hemligheter med tungans envisa dragning till en trasig tand. Ovilligt är man där och petar fast än man borde låta blir för att det gör en ont.

Claes forskning på censurbegreppet för oss vidare via Förändringens fyra rum till hemligheterna i vårt öppna samhälle. Journalisternas tystnad, eller utsagor om läget här och nu på jorden ger lyssnarna provocerande information om den censur som journalisterna utövar, om vad som publiceras i nyhetsmedierna och framförallt vad som inte publiceras. Hur ser den censur som journalisterna tvingas till ut och vad handlar den om? Claes pratar om hur samhällskritiker behandlas i USA och andra delar av världen, om konsekvenserna för dem som bryter tystnaden. Hur påverkas vi människor av denna tystnad och hur hanterar ett öppet samhälle att media censureras av olika krafter? Förändringens fyra rum hjälper oss att förstå att det i samhället finns både censurvänner och outsiders, dvs. det finns dem som är lyckligt omedvetna om läget här och nu på jorden och som inte kan tänka sig att verka för något annat men det finns även dem bland oss som söker efter någon typ av sanning och som därmed väljer att vara olyckligt medvetna om hur världen faktiskt kan se ut. Fördelningen mellan dessa och vilka som styr i samhället är en del av de stora frågor som den resterande delen av Janssens föredrag behandlar i en öppen diskussion.

Tankarna som fyller mig efter denna föreläsning är många. Dels funderar jag över vilka hemligheter människor bär på och hur det påverkar dem och i förlängningen även det samhälle som består av oss och som vi därmed skapar. Jag undrar även vad en ökad medvetenhet kring denna censur och skapandet av hemligenheter skulle kunna innebära för oss alla. Om fler ägnade en tanke åt vad var och en föredrar, en omedveten censur av det som hotar vår nöjdhet eller ett medvetet men ofta smärtsamt sökande efter sanning, så kan vi sedan ta ställning till vad vi vill bidra till genom våra vardagliga handlingar. Vilka hemligheter har du och vad bidrar de till?

Marie Stenman

Upp

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:52 CEST