ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Konsulter i Blivande Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 


Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap grundar sig på Förändringens fyra rum, det ger resultat och det berör alla.

Programmet Hållbart ledarskap utvecklar förmågan att som ledare vara i genuin kontakt med sitt uppdrag, med sig själv och med andra samt med de komplexa sociala system ledarskapet verkar i och genom.

Under programmet ges tillfälle att tillägna sig och träna på att använda Förändringens fyra rum som kompletterande redskap i det egna ledarskapet. Fyrarummaren, som den ofta kallas, utvecklades i Sverige som ett direkt resultat av ett banbrytande forskningsprojekt på Stockholms Universitet för drygt 30 år sedan. Företag som Autoliv, IKEA, SCA, SVT, Swedbank, Riksidrottsförbundet, kommuner, landsting, statliga verk och bolag använder Förändringens fyra rum för att utveckla verksamhet och människor. Den sprider sig också alltmer internationellt – för att den ger resultat i verksamheten och för att den berör alla!

Fem huvudområden i Hållbart ledarskap

Programmet Hållbart ledarskap täcker fem huvudområden:

 1. Ledarskapet som yrke och profession – det egna uppdraget, rollen som ledare samt kopplingen till verksamhetens art och dess mål.
 2. Självkännedom och personlig utveckling – att leda sig själv.
 3. Att leda andra i förändring och utveckling för att samtidigt uppnå nödvändig och tillräcklig stabilitet och arbetsro i organisationen.
 4. Grundläggande förståelse för de krafter som i sociala system kan hindra och främja ändamålsenlig utveckling – och under vilka förutsättningar det är möjligt att »fortsätta att tänka klart, trots trycket«.
 5. Grundläggande kunskap om Fyrarummaren som ledarskapsmodell – Fyrarummaren och ledarskapets sex dimensioner.

Inklusive tillgång till ett antal praktiskt användbara arbetsverktyg kopplade till detta.

Omfattning

Programmet Hållbart ledarskap omfattar 2 + 2 + 1 dagar och genomförs i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö samt på andra orter vid förfrågan.

Programmet kan med fördel genomföras internt i företag och organisationer och kan då anpassas och skräddarsys efter verksamhetens specifika behov.

Deltagare i Hållbart ledarskap

Programmet vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer och från olika typer av företag och organisationer – du kan vara chef för en verksamhet eller ledare för större projekt, du kan vara politisk, religiös eller annan ledare – du har en verksamhet att driva och människor att leda.

Deltagarantalet är begränsat till 18.

Struktur och pedagogisk grundsyn

Programmet Hållbart ledarskap består av tre etapper om sammanlagt fem dagar fördelade över cirka tre månader. Det föregås av ett personligt introduktionssamtal och följs av ett utvärderingssamtal.

Utvecklingsprogrammet är »fyrarummarmässigt«. Det betyder bland annat att teorin och verktygen används aktivt i programgruppen för att öka självförståelsen, att bättre orientera sig, förstå och integrera – för att sedan tillämpas tillsammans med andra, inte minst på arbetet.

Struktur för Hållbart ledarskap (Klicka för större bild)

Struktur för Hållbart ledarskap
(Klicka för större bild)

Programmet bygger på action-learning, dvs att i så stor utsträckning som möjligt använda verkligheten som lärmiljö och att kortare teorigenomgångar varvas med reflektion samt individuell och gruppvis bearbetning och feedback.

Utbyte av erfarenheter från arbetet, ledarskapet och livet utgör en väsentlig del av kursinnehållet och pedagogiken. Denna verklighetskoppling är också ett av skälen till varför Förändringens fyra rum blivit så populär – den är lätt att förstå och kan användas praktiskt av alla i ljuset av egna erfarenheter.

Arbetsformerna växlar mellan helgrupp (ca 18) för teoritillskott och storgruppsdiskussioner, halvgrupp (ca 7-9) för bearbetning och utforskning av bland annat gruppeffekter samt trio/kvartett för utvecklande samtal och konsultationer.

Mellan etapperna prövas lärdomarna i verkligheten, direkt kopplat till det egna ledarskapet och verksamheten.

Programmet är designat för att öka förankringen mellan deltagaren, dennes chef, kollegor och medarbetare eller andra nyckelpersoner. Individuella samtal med en medlem av programledningen ingår också. Egna åtaganden bearbetas i programmet, testas hemma och utvärderas efteråt.

Vad programmet ger dig

Programmet Hållbart ledarskap ger dig

 • ett utvidgat och sammanhållet perspektiv på dig själv, ditt uppdrag som ledare/chef och ditt liv – en mer helhetsbetonad och gedigen självbild.
 • möjlighet att utveckla ledarskapet på både strategisk och operativ nivå – ett mer ändamålsenligt ledarskap.
 • fler och mer medvetna val kopplade till verksamheten och ledarskapet – mer integrerade med dig själv och med verksamheten.
 • support och återkoppling från andra samt möjlighet att själv stödja andras utveckling – att öppet och ärligt ge och skaffa feedback.
 • verktyg och modeller för att långsiktigt öka graden av nöjdhet och inspiration samt minska eventuell förnekelse och förvirring hos dig själv och andra, såsom medarbetare, kollegor och närstående – grunden för ett mer uthålligt och långsiktigt hållbart ledarskap.

Därutöver ges rika möjligheter till erfarenhetsutbyte med kollegor från olika verksamheter och samhällssektorer.

Pris

Programmet kostar 28 000 kr exkl moms.

Kursmaterial och dokumentation ingår liksom lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Programledning

Vi som håller i Hållbart ledarskap är:

 • Bengt Lindström. Organisationskonsult med mer än 25 års erfarenhet av ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och i många branscher. Etablerade certifieringsutbildningen för Förändringens fyra rum i Sverige och internationellt. VD för A&L Partners AB.
 • Eva Widegren. 20 års erfarenhet som organisationskonsult. Har också varit verksam som både chef och internkonsult inom olika verksamheter. Omfattande erfarenhet av ledarutveckling och ledningsstöd. Utbildningsansvarig inom Förändringens fyra rum. Delägare i A&L Partners AB.
-


Hållbart ledarskap (logotyp)

Datum och annan information finns i foldern:
» Hållbart ledarskap, folder A4, pdf, 0.2 mb

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2024. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:47 CEST