ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
  Future Search-nätverket
  Om Future Search
  Skandinaviska nätverket
  FS Utbildning 2007
  Nätverksmötet 2004
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Om Future Search

Future Search är en strategisk planeringskonferens som bygger på fyra principer

  • Samla »hela systemet« i rummet
  • Utforska det globala sammanhanget innan ni går till lokal handling
  • Sök gemensamma framtidsbilder och gemensam grund - inte konflikt- eller problemlösning
  • Självstyrning och självadministration

Arbetsformen innebär att alla närvarande intressenter kommer att vidga sina egna perspektiv och upptäcka mer av helheten. Man kommer också att fokusera på delar i gränssnitten mellan olika intressen som ingen från början kan identifiera. En »självgående« struktur som möjliggör att människor som inte känner varandra samarbetar från första stund och har utbyte av det. Konferensen har inget i förväg beskrivet resultat - däremot en fast struktur av tider och arbetsuppgifter.

Konferensen innehåller inga traditionella problemlösningsaktiviteter. Man samlas inte för att lyssna på talare eller föredragshållare. Inga utbildningsinslag eller träningsmoment förekommer.

Man samlas för att skapa idéer om en mer ideal framtid snarare än för att lösa historiska eller akuta problem. Sökkonferensen leder till aktionsplaner och åtaganden - normalt förankringsarbete är därför i princip överflödigt.

Upp

Att leda en future Search - från ord till handling

Marvin Weisbord och Sandra Janoff genomför sedan mer än 10 år träningskonferenser på olika håll i världen.

A&L Partners AB arrangerade i september 2002 en mycket lyckad utbildning tillsammans med Marvin Weisbord och Sandra Janoff, Att leda en future Search - från ord till handling på Skepparholmens konferenscenter i Saltsjö-Boo utanför Stockholm.

Bakgrund

Future Searchs upphovsmän är Marvin Weisbord och Sandra Janoff. De har över 20 års erfarenhet av att utveckla och förfina detta koncept.

Den ideala sökkonferensen pågår under 48 timmar över tre dagar och har 64 deltagare. Den leds av en man och en kvinna. Förplaneringen har skett genom försorg av en styrgrupp och en eller flera sponsororganisationer.

Upp

Future Search i Östra Norrbotten

En Future Search - Sökkonferens - genomfördes under första veckan i juni 2002 i Östra Norrbotten, Tornedalen Gränsland. Temat var »att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen«. Länsarbetsnämnden i Norrbotten driver ett särskilt projekt i östra Norrbotten, Tornedalen Gränsland, ett område med med hög arbetslöshet samtidigt som man ser en begynnande brist på arbetskraft.

Syftet med konferensen var att bidra till en positiv utveckling och att tillvarata de resurser och möjligheter som finns i området. Under konferensen påbörjades projekt som Kulturvecka för Tornedalen, gemensam marknadsföring för regionen, förslag på hur man ska bearbeta regler för att de ska passa området, satsningar på företagande och även förslag på ytterligare minst en sökkonferens.

Ca 80 personer från mycket olika intressentgrupper deltog i konferensen som leddes av Anneli Sundsvik, Stockholm och Leif Norlin, Härnösand, båda aktiva medlemmar av Future Search Network.

Bilder från konferensen (klicka för större format):

Klicka för större bild!

Många förslag kom upp i visionsarbetet för hur regionen ser ut 2007.

Klicka för större bild!

Koncentrerat arbete i storgrupp kring den gemensamma värdegrunden.

Klicka för större bild!

Sammanställning av projektidéer.

Klicka för större bild!

Konkretisering av projekten.

Klicka för större bild!

Projektplanering.

Klicka för större bild!

Projektplanering.

Klicka för större bild!

Ingemar Isaksson, Länsarbetsnämnden, reflekterar över några av projektidéerna.

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:46 CEST