ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
  Future Search-nätverket
  Om Future Search
  Skandinaviska nätverket
  FS Utbildning 2007
  Nätverksmötet 2004
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Nätverksmötet 2004

Nätverksmötet - The FS Learning Exchange
Den åttonde årliga nätverkskonferensen arrangeras nu i Sverige. Värd för mötet är Scandinavian Future Search Network.

»Att använda Future Search principer för att åstadkomma handling lokalt - 10 års lärande från runtom i världen« är temat för årets nätverksmöte.

Du är välkommen att ansluta dig till andra som arbetar med Future Search - som handledare, konsulter eller klienter - och som samlas den 13-15 maj på Brygghuset Conference Center i Stockholm.

Det internationella nätverkets medlemmar samlas årligen för att lära av varandra och utforska styrkan och användbarheten i Future Search som metod och idé.

Nätverksmötet ska ge dig stöd att utveckla arbetet med Future Search i din verklighet, oavsett tidigare erfarenheter av Future Search.

Under nätverksmötet kommer bland annat följande områden att bearbetas:

 • Hur medverkar Future Search till införande av direkta former av demokrati?
 • Vilka faktorer skapar de mest effektiva handlingsplanerna?
 • Vilka olika resultat ger Future Search i offentlig sektor, i näringslivet, i samhället i stort?
 • Hur fungerar Future Searchs principer i olika kulturer?

Konferensspråket är engelska. Eftersom många av konferensdeltagarna har ett annat förstaspråk än just engelska så är vi angelägna att få veta vilka olika språk deltagarna behärskar. Detta för att kunna koppla ihop olika medlemmar för att underlätta översättning och tolkning.

Ett antal personer från olika håll i världen kommer att ha svårt att få fram pengar för att resa hit och delta i nätverksmötet. Därför har en fond startats för att stödja dessa personer. För mer information om var dessa personer kommer ifrån och hur de kan stödjas, kontakta någon av oss.

Planeringsgruppen för nätverksmötet har donerat US$ 100 var som en startplåt för denna fond. Följ deras exempel om du har möjlighet.

Om du behöver ekonomiskt stöd för att ta dig hit, kontakta Fran Ryan på fran@peopleincharge.co.uk. Vi kan inte lova annat än att vi efter bästa förmåga kommer att hjälpa till genom nätverkets samlade resurser.

Den 23 januari hade följande medlemmar av design-teamet bidragit med US$ 100 var till reseassistansfonden:

 • Marie McCormick
 • Drusilla Copeland
 • Anne Gardon
 • May Gauffin
 • John Goss
 • Tara Haughian
 • Sandra Janoff
 • Rick Lent
 • Bengt Lindström
 • Doug O'Loughlin
 • Kenneth Ander
 • Fran Ryan
 • Marvin Weisbord

Vem kan delta?
Future Search-handledare, Future Search-arrangörer, personer som har utbildats i Future Search eller personer som har medverkat i Future Search och som vill lära mer.

Avgift
Avgiften är en själkostnadsavgift på SEK 1.000. Kostnader för moms, resor, kost och logi tillkommer.

Anmälan
Skicka namn, adress, telefon, mobil och e-postadress till någon av följande personer:

Hjälp oss att sprida information om detta tillfälle. Låt dina egna nätverk och samarbetspartners få ta del av denna unika möjlighet.

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:46 CEST