ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
  Därför vill vi bli fler
  Olika anslutningar
  Seniorgruppen
  Platsannons
  Ett steg till
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Platsannons

Vi söker erfarna organisationskonsulter för anslutning, association och delägarskap.

Något om A&L Partners AB
Vi är ett litet konsultföretag med en omfattande verksamhet, inte minst utvecklingsarbete. Det hanterar vi idag framförallt genom våra lika omfattande nätverk och temporära arbetsgrupper. Vi behöver på sikt bli fler i den inre kärnan. Därför söker vi dig som vill mer än att »bara« konsulta. Du som också vill bygga verksamhet på en tydlig värdegrund till nytta för individer, organisationer och ja, faktiskt, för samhället.

Vår verksamhet har vuxit och ser ut att fortsätta växa och förgrenas. Därför söker vi konsulter med bas i Stockholm/Mellansverige, Norrland, Sydsverige och Västsverige.

På grund av vår internationella expansion söker vi också konsulter i USA såväl på öst­ som västkusten där vi också gärna utvecklar samarbetsavtal med mindre och medelstora konsultföretag med stora nätverk. Vi har för närvarande kontor i Stockholm, Malmö och Falun samt i New York och Salt Lake City.

Vi söker
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete med stödjande och konfronterande konsultation med individ, grupp och organisation. Vi utgår från att du arbetar med bas i systemteori och psykodynamik. Med det vill vi betona att vi bejakar de irrationella och omedvetna drivkrafterna såväl som de rationella och medvetna hos individer och system. Du vill också hjälpa människor att gå från ord till handling och gör det genom att stödja fler och mer medvetna val.

Du är rimligt självförsörjande.

Vi tror att du är väl förtrogen med och har din bas i någon eller flera av följande områden

  • Action Learning-baserad personal-, lednings- och verksamhetsutveckling
  • Grupputveckling, gärna influerad av Tavistock och/eller NTL
  • Kommunikation, exempelvis Nonviolent Communication, NVC
  • Konsultutveckling
  • Ledarförsörjning och ledningsutveckling
  • Förändringsledning
  • Krisarbete och konflikthantering
  • Storgruppsarbete, Future Search, Search Conferences eller liknande
  • Erfarenhet av stora projekt i komplexa system/organisationer
  • Samtalsstöd, handledning

Om mening och sammanhang
Vad beträffar värdegrund så verkar vi och vår verksamhet för demokrati och mänskliga rättigheter. En av dem som uttryckt förutsättningar för demokrati tydligt och mest operationellt är statsvetaren från Yale, Robert A. Dahl.

DEMOKRATINS ABC
A) Var och en har rätt att få sitt bästa beaktat i lika hög grad som andra vid gemensamma beslut (Idén om jämlikhetens väsen).
B) Så gott som varje vuxen begriper sitt eget bästa bättre än någon annan (Grundantagandet om den personliga autonomin).
C) Så gott som varje vuxen är lika kapabel- eller åtminstone tillräckligt kapabel - att bedöma och fatta beslut i gemensamma frågor som berör hans eller hennes intressen (Demokratins starka jämlikhetsprincip).

Kundstruktur
A&L Partners AB har ingen begränsning vad gäller kunder. De utgörs idag av stora och små, nationella och internationella företag, offentlig förvaltning (olika kommunala verksamheter bland annat skolan, federativa organisationer (till exempel fackliga organisationer) och globala fredsbevarande organisationer.

Aktuella utvecklingsprojekt
Exempel på utvecklingsprojekt under senare år har varit framtagandet av den konceptualiserade tjänsten Extern Samtalspartner - ESP, det nationella programmet mot etnisk diskriminering - Brytpunkt samt Konsulter i Blivande - KiB. Inom projektet Förändringens Fyra Rum har en rad nya applikationer arbetats fram under de senaste åren. Jämställdhetsbarometern, Lagidrottsbarometern, Familjebarometern och en ny version av Ledningsbarometern är exempel på detta. En Hållbarhetsbarometer är under utveckling liksom The Barometer of Societal Change, vilken tillskapats för att »mäta förändringstrycket« på ett helt samhälle inför en större förestående förändring i statsskicket. På skolans område har inte minst Ulla Janssens pionjärarbete med barnen på Vasaskolan i Strängnäs lett till ett omfattande utvecklingsarbete kallat Fyrarummaren i Skolan - bra för hela verksamheten, där alla barn från förskolan och uppåt, alla vuxna och inte minst alla föräldrar som vill involveras. Basverktygen inom Förändringens Fyra Rum finns nu översatta till 10 språk, nu senast kinesiska. Exempel på nyligen påbörjade utvecklingsarbeten är ett öppet ledarutvecklingsprogram på Fyrarummargrund som går under arbetsnamnet Hållbart Ledarskap.

Språngbräda
En uttalad avsikt med företaget är att det också skall vara en språngbräda för yngre/mindre erfarna på väg in i professionen. Vi har mycket goda erfarenheter av PTP. Vi driver också en idé som vi kallar Konsulter i blivande som du kan läsa mer om på vår webbplats.

Vi söker ständigt bli bättre avseende vårt eget arbete med mångfald, miljö- och kvalitetssäkring. Vi tycker själva att vi kommit långt vad gäller etisk grundsyn och antidiskriminering.

Eva Widegren

Eva Widegren
eva@andolin.com
070-58 11 528

Bengt Lindström

Bengt Lindström
bengt@andolin.com
070-373 43 88

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:45 CEST