ENGLISH
 
 
  A&L Partners AB | Konsulter för effektivitet och medmänsklighet  
 
  Bakåt | Framåt | Hjälp   Aktuellt:
Nyheter Nyheter
Om företaget Om företaget
Arbetsområden Arbetsområden
Ledarutveckling Ledarförsörjning
Hållbart ledarskap Hållbart ledarskap
Future Search Future Search
Förändringens fyra rum Fyrarummaren
Organisationsdiagnos Organisationsdiagnos
Aktiviteter, kurser och seminarier Aktiviteter
Böcker och videor som vi säljer Böcker
Tips på litteratur och länkar Vi rekommenderar
Lediga arbeten Konsulter i Blivande
Lediga arbeten Bli konsult hos oss
Pressmaterial Press
Kontakta oss Kontakta oss
   
  Sök på andolin.com

 
   
 
 

Konsultutveckling

A&L Partners AB utvecklar konsulter, interna och externa, genom utbildning och träning samt genom samtalsstöd och metodutveckling. Vi vill därmed bidra till konsultationens utveckling till ett yrke, en profession.

Vad är konsultation?

Konsultation är ett yrke och ett förhållningssätt snarare än ett antal metoder eller tekniker. Med utgångspunkt från varje klients särskilda behov och vår professionella bas kan vi med ändamålsenliga metoder bidra till lärande och »hjälp till självhjälp« i de system och organisationer där vi verkar. Konsultativt arbetssätt behöver återladdas; ges mer tydlig innebörd. Därför satsar vi mycket på återväxten av nya konsulter samt vidareutveckling och erfarenhetsutbyte för konsulter som har varit med länge inom professionen.

Introduktion till Konsultativt Arbetssätt

Kan genomföras med inriktning mot interna konsulter inom olika yrkesspecifika områden såväl som för chefer, ledare och trainees. Utmärkt också för studenter på högskolor som förbereder sig för ett yrkesliv med konsultativa inslag. Tid: 2-3 dagar.
För närvarande genomför vi detta endast som interna och halvöppna program, det vill säga med två eller flera organisationer tillsammans.

» Ladda ned folder om Konsultativt arbetssätt

Konsulter i Blivande - programmet

Konsulter i Blivande - KiB genomförs som öppet program och vid behov som internt eller halvöppet program.

Grundidén handlar om Action Learning, att mellan träffarna genomföra uppgifter som deltagaren själv formulerat och fått feedback på. Vid varje etapp kommer även tillskott att ske i form av teori och praktisk erfarenhet.

Sakinnehåll

  • Konsultationsprocessens metodik och systematik
  • Organisationspsykologi
  • Gruppteori
  • Organisationsdiagnos
  • Verktyg för ökad självförståelse
  • Kontakt och kontraktsarbete
  • Erfarenheter från konsultarbete i privata, offentliga och federativa organisationer, stora och små
  • Teori om beroende och autonomi
  • Feed-backmetodik
  • Förändringsteori och strategi m.m.

» Ladda ned beskrivning för Konsulter i Blivande

Upp

-

Volvohandlarna och Fyrarummaren

Förändringens fyra rum förändrar
Varför använder Volvohandlarna Fyrarummaren?
Läs mer

Frukostmöten om Fyrarummaren
Ett enkelt sätt att förstå Förändringens fyra rum.
Läs mer

Lär känna Fyrarummaren
En dag med djupdykning i Förändringens fyra rum.
Läs mer

Bli certifierad användare
För att använda Fyrarummaren fullt ut behöver du certifiera dig.
Läs mer

         
  Upp | Bakåt | Framåt  
     
  © Copyright A&L Partners AB 1998-2021. Alla rättigheter reserverade.  
  Kontakt: info@andolin.com. Ansvarig för webbplatsen: webmaster@andolin.com.  
  Huvudkontor: A&L Partners AB, Drottninggatan 55, SE-111 21 Stockholm, Sweden.  
  Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.  
  Sidan uppdaterad: Tuesday, 31-May-2016 10:30:44 CEST